Dân sự


TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỔI BIỂN SỐ XE SANG MÀU VÀNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỔI BIỂN SỐ XE SANG MÀU VÀNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Trình tự, thủ tục đổi biển sô xe sang màu vàng theo quy định mới nhất? ...

Xem thêm

TỘI CHO VAY NẶNG LÃI XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

TỘI CHO VAY NẶNG LÃI XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Hiện nay, vấn nạn cho vay nặng lãi đã không còn xa lạ và xảy ra vô cùng phổ phổ biến. Để ngăn chặn tình trạng cho vay nặng lãi gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, Nhà nước đã ...

Xem thêm

TẨU TÁN TÀI SẢN LÀ GÌ? XỬ LÝ HÀNH VI NÀY NHƯ THẾ NÀO?

TẨU TÁN TÀI SẢN LÀ GÌ? XỬ LÝ HÀNH VI NÀY NHƯ THẾ NÀO?

Tẩu tán tài sản là hành vi xác lập các giao dịch giả tạo nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ đối với người thứ ba. Theo đó, các giao dịch thường được lập để nhằm mục đích tẩu tán tài sản đó là giao dịch về mua bán, tặng cho, chuyển nhượng. ...

Xem thêm

MUA BÁN XE KHÔNG LÀM THỦ TỤC SANG TÊN MÀ CHỈ ỦY QUYỀN THÌ CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

MUA BÁN XE KHÔNG LÀM THỦ TỤC SANG TÊN MÀ CHỈ ỦY QUYỀN THÌ CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

Trong thực tế, việc mua bán xe máy, chủ sở hữu sẽ không thực hiện việc sang tên cho người mua thay vào đó họ chỉ làm hợp đồng ủy quyền cho người mua để họ thực hiện các quyền ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HÀNH VI BÁN HÀNG ĐA CẤP BẤT CHÍNH

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HÀNH VI BÁN HÀNG ĐA CẤP BẤT CHÍNH

Ở Việt Nam, bán hàng đa cấp là một khái niệm mới và lần đầu tiên được chính thức ghi nhận trong Luật Cạnh tranh năm 2004. Trước đó, kiểu kinh doanh này thường được gọi dưới tên “truyền tiêu ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ THEO BLDS 2015

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ THEO BLDS 2015

Người mất năng lực hành vi dân sự là người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi. Vậy nên người mất năng lực hành vi dân sự là người ...

Xem thêm

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

Thẩm quyền của tòa án về giải quyết các tranh chấp hợp đồng được pháp luật phân định theo vụ việc, theo cấp tòa án, theo lãnh thổ, theo sự lựa chọn của nguyên đơn. ...

Xem thêm

TRANH CHẤP DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

TRANH CHẤP DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài là tranh chấp dân sự phát sinh giữa các bên trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. ...

Xem thêm

QUYỀN LỢI CỦA BẢO HIỂM Y TẾ KHI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ VÀ NGOẠI TRÚ KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN LỢI CỦA BẢO HIỂM Y TẾ KHI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ VÀ NGOẠI TRÚ KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Nhu cầu khám chữa bệnh hiện nay ngày càng tăng cao, chính vì thế mua bảo hiểm y tế chính là giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí cho nhiều trường hợp. Khi khách hàng tham gia bảo hiểm y ...

Xem thêm

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng? Phân biệt bồi thường thiệt hại trong hợp đồng và chế tài phạt vi phạm? So sánh sự khác nhau về bồi thường thiệt hại trong hợp đồng giữa bộ luật ...

Xem thêm