Hôn nhân


BỐ MẸ LY HÔN, CON CÓ ĐƯỢC CHIA TÀI SẢN KHÔNG?

BỐ MẸ LY HÔN, CON CÓ ĐƯỢC CHIA TÀI SẢN KHÔNG?

BỐ MẸ LY HÔN, CON CÓ ĐƯỢC CHIA TÀI SẢN KHÔNG? ...

Xem thêm

THỦ TỤC LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG VẮNG MẶT VỚI NGƯỜI ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG VẮNG MẶT VỚI NGƯỜI ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI

Thủ tục ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài vắng mặt? thẩm quyền giải quyết ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài? Thời gian giải quyết ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài vắng ...

Xem thêm

NGƯỜI ĐÃ TỪNG LY HÔN CÓ ĐƯỢC KẾT HÔN VỚI  NGƯỜI TRONG NGÀNH CÔNG AN KHÔNG?

NGƯỜI ĐÃ TỪNG LY HÔN CÓ ĐƯỢC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI TRONG NGÀNH CÔNG AN KHÔNG?

Người làm trong ngành công an có được kết hôn với người đã từng ly hôn không? Quy định pháp luật về vấn đề này. ...

Xem thêm

CÓ BẮT BUỘC PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÒA GIẢI KHI LY HÔN?

CÓ BẮT BUỘC PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÒA GIẢI KHI LY HÔN?

Tác dụng của việc hòa giải khi các bên giải quyết tranh chấp ly hôn tại tòa án là gì ? Yêu cầu hòa giải tại tòa án khi ly hôn có phải là yêu cầu bắt buộc không ? ...

Xem thêm

LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG MÀ NGUYÊN ĐƠN KHÔNG LÊN TÒA CÓ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC KHÔNG?

LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG MÀ NGUYÊN ĐƠN KHÔNG LÊN TÒA CÓ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC KHÔNG?

Ly hôn đơn phương mà nguyên đơn không lên Tòa thì có giải quyết được không? ...

Xem thêm

MẸ NHƯỜNG QUYỀN NUÔI CON CHO CHA RỒI THÌ CÓ KIỆN GIÀNH QUYỀN NUÔI CON LẠI ĐƯỢC KHÔNG?

MẸ NHƯỜNG QUYỀN NUÔI CON CHO CHA RỒI THÌ CÓ KIỆN GIÀNH QUYỀN NUÔI CON LẠI ĐƯỢC KHÔNG?

Mẹ nhường quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi cho cha rồi có kiện giành quyền nuôi con lại có được không? ...

Xem thêm

CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG THEO QUY ĐỊNH LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH MỚI NHẤT

CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG THEO QUY ĐỊNH LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH MỚI NHẤT

Chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định pháp luật mới nhất. Tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng. Tranh chấp tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn,... ...

Xem thêm

CÓ THỂ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN KHI KHÔNG CÓ CHỨNG MINH NHÂN DÂN, SỔ HỘ KHẨU KHÔNG?

CÓ THỂ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN KHI KHÔNG CÓ CHỨNG MINH NHÂN DÂN, SỔ HỘ KHẨU KHÔNG?

Người yêu cầu đăng ký kết hôn xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, nộp giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Luật Hộ tịch khi đăng ...

Xem thêm

CÓ BẮT BUỘC PHẢI THÔNG QUA THỦ TỤC HÒA GIẢI KHI LY HÔN KHÔNG?

CÓ BẮT BUỘC PHẢI THÔNG QUA THỦ TỤC HÒA GIẢI KHI LY HÔN KHÔNG?

Hòa giải là một chế định có ý nghĩa quan trọng trong tố tụng dân sự. Hòa giải được coi là hoạt động do Tòa án có trách nghiệm tiến hành, mục đích là tạo điều kiện thuận ...

Xem thêm

HÀNH VI BẠO HÀNH TRẺ EM BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

HÀNH VI BẠO HÀNH TRẺ EM BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Bạo lực gia đình gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và thể xác, chấn động về mặt tinh thần, gây rối loạn về mặt trật tự xã hội, ảnh hưởng xấu đến sự ...

Xem thêm