Nhà đất


TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT?

TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT?

Miễn thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất được áp dụng đối với một số trường hợp nhất định theo luật định chẳng hạn như trong giao dịch mua bán đất giữa các chủ thể có quan ...

Xem thêm

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC,HỒ SƠ XIN CẤP LẠI SỔ ĐỎ BỊ MẤT

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC,HỒ SƠ XIN CẤP LẠI SỔ ĐỎ BỊ MẤT

Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục, hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận? Thời hạn cấp lại sổ đỏ mất là bao lâu ? ...

Xem thêm

HÌNH THỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂY DỰNG NHÀ TRÁI PHÉP MỚI NHẤT

HÌNH THỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂY DỰNG NHÀ TRÁI PHÉP MỚI NHẤT

Hình thức xử phạt đối với hành vi xây dựng nhà trái phép. xây dựng nhà trái phép bị xử lý như thế nào theo quy định pháp luật? ...

Xem thêm

6 ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHÀ XÂY DỰNG TRÁI PHÉP KHÔNG BỊ THÁO DỠ?

6 ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHÀ XÂY DỰNG TRÁI PHÉP KHÔNG BỊ THÁO DỠ?

Tình trạng xây dựng trái phép là vấn đề không mới, diễn ra thường xuyên và gây nhiều bức xúc trong dư luận trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, đến nay câu chuyện này vẫn là một trong những điểm ...

Xem thêm

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XIN XÁC NHẬN LẠI THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XIN XÁC NHẬN LẠI THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Trình tự, thủ tục, hồ sơ xin xác nhận lại thời hạn sử dụng đất ...

Xem thêm

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập thực nhận của các cá nhân trong một năm, từng tháng hoặc từng lần. Thuế này thu vào một số khoản thu nhập cao chính đáng ...

Xem thêm

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI NHẤT

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI NHẤT

Các trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013, trình tự, thủ tục thực hiện việc ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định mới nhất. ...

Xem thêm

NHÀ Ở XÃ HỘI LÀ GÌ?ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

NHÀ Ở XÃ HỘI LÀ GÌ?ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Nhà ở xã hội là loại hình nhà ở thuộc sở hữu của các cơ quan nhà nước hoặc do các cơ quan, tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng dành riêng cho các đối tượng đặc biệt mua hoặc thuê ở theo quy định của pháp luật. ...

Xem thêm

ĐẤT NẰM TRONG KHU QUY HOẠCH HỖN HỢP VÀ DÂN CƯ XÂY DỰNG MỚI CÓ ĐƯỢC CHUYỂN MỤC ĐÍCH KHÔNG?

ĐẤT NẰM TRONG KHU QUY HOẠCH HỖN HỢP VÀ DÂN CƯ XÂY DỰNG MỚI CÓ ĐƯỢC CHUYỂN MỤC ĐÍCH KHÔNG?

Trong nhiều năm gần đây xuất hiện nhiều khái niệm về “quy hoạch đất hỗn hợp”, quy hoạch “khu dân cư xây dựng mới” với những vùng quy hoạch treo nhiều năm, dẫn đến người dân không thể thực hiện ...

Xem thêm

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CÁC BÊN KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH MUA BÁN NHÀ Ở

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CÁC BÊN KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH MUA BÁN NHÀ Ở

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CÁC BÊN KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH MUA BÁN NHÀ Ở ...

Xem thêm