Thừa Kế


NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC THỪA KẾ QUYẾN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM KHÔNG?

NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC THỪA KẾ QUYẾN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM KHÔNG?

Người việt nam định cư ở nước ngoài có được nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất tại Việt Nam không? ...

Xem thêm

THỦ TỤC NHẬN THỪA KẾ ĐỐI VỚI TIỀN TRONG TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

THỦ TỤC NHẬN THỪA KẾ ĐỐI VỚI TIỀN TRONG TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với tiền trong tài khoản ngân hàng do người chết để lại. ...

Xem thêm

KẾT HÔN VỚI NHIỀU NGƯỜI, CHIA THỪA KẾ NHƯ THẾ NÀO?

KẾT HÔN VỚI NHIỀU NGƯỜI, CHIA THỪA KẾ NHƯ THẾ NÀO?

Quy định về chia thừa kế trong trường hợp người để lại di sản kết hôn với nhiều người,văn bản pháp luật điều chỉnh trong trường hợp kết hôn với nhiều người, chia thừa kế như thế nào trong trường ...

Xem thêm

TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Căn cứ theo quy định tại Điều 610 BLDS 2015 quy định về việc quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân, cụ thể là mỗi người đều có quyền để lại tài sản của mình cho người khác ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ DI CHÚC VIẾT TAY CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ DI CHÚC VIẾT TAY CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Căn cứ vào Điều 664 BLDS quy định “di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”. Theo đó, Di sản thừa kế theo di chúc ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG DI CHÚC THEO BLDS 2015

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG DI CHÚC THEO BLDS 2015

Theo quy định pháp luật thừa kế thì có hai dạng thừa kế là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Tuy nhiên, do tinh thần nhân đạo, nên bộ luật dân sự còn quy ...

Xem thêm

TRUẤT QUYỀN THỪA KẾ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

TRUẤT QUYỀN THỪA KẾ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Truất quyền thừa kế là từ ngữ được dùng phổ biến trong các quan hệ về thừa kế. Thuật ngữ pháp lý của từ ngữ nằm được quy định trong Bộ Luật dân sự 2015 là “truất quyền hưởng di ...

Xem thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DI SẢN THỜ CÚNG THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DI SẢN THỜ CÚNG THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Truyền thống của dân tộc Việt từ xa xưa đến nay luôn xem việc hương hỏa thờ cúng tổ tiên là một trong những mặt không thể thiếu trong đời sống tâm linh, đó không chỉ là một nét văn ...

Xem thêm

CHI PHÍ THỰC HIỆN THỦ TỤC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ MỚI NHẤT

CHI PHÍ THỰC HIỆN THỦ TỤC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ MỚI NHẤT

Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế gồm những gì? Chi phí thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế là bao nhiêu? Đây là những vấn đề khá ...

Xem thêm

QUYỀN ĐỨNG TÊN THỪA KẾ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

QUYỀN ĐỨNG TÊN THỪA KẾ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Vậy người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được đứng tên trên di sản thừa kế là bất động sản không? Điều kiện hưởng thừa kế đối với di sản là bất động sản của người Việt Nam ...

Xem thêm