Thừa Kế


NHƯ THẾ NÀO LÀ MỘT DI CHÚC VÔ HIỆU? ĐIỀU KIỆN ĐỂ DI CHÚC CÓ HIỆU LỰC?

NHƯ THẾ NÀO LÀ MỘT DI CHÚC VÔ HIỆU? ĐIỀU KIỆN ĐỂ DI CHÚC CÓ HIỆU LỰC?

Lập di chúc nhằm hiện thực hóa ý nguyện của người chết và hạn chế tranh chấp di sản. Tuy nhiên, di chúc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. ...

Xem thêm

NGƯỢC ĐÃI CHA MẸ CÓ BỊ TRUẤT QUYỀN THỪA KẾ KHÔNG?

NGƯỢC ĐÃI CHA MẸ CÓ BỊ TRUẤT QUYỀN THỪA KẾ KHÔNG?

Ngược đãi cha mẹ được hiểu là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, đồng thời cũng là hành vi vi phạm đạ đức nghiêm trọng và bị xã hội lên án gay gắt, được biểu hiện bởi những hành ...

Xem thêm

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC THỪA KẾ CÓ NGHĨA VỤ TRẢ NỢ CHO NGƯỜI ĐỂ LẠI TÀI SẢN THỪA KẾ KHÔNG?

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC THỪA KẾ CÓ NGHĨA VỤ TRẢ NỢ CHO NGƯỜI ĐỂ LẠI TÀI SẢN THỪA KẾ KHÔNG?

Quan hệ thừa kế là một trong những quan hệ dân sự lâu đời và phổ biến, đó là việc các cá nhân, tổ chức kế thừa về quyền và nghĩa vụ về tài sản thuộc quyền sở hữu của ...

Xem thêm

KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHÔNG?MỨC ĐÓNG?

KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHÔNG?MỨC ĐÓNG?

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh. ...

Xem thêm

MỘT TRONG CÁC ĐỒNG THỪA KẾ KHÔNG CHỊU BÁN TÀI SẢN ĐỂ CHIA THÌ LÀM THẾ NÀO?

MỘT TRONG CÁC ĐỒNG THỪA KẾ KHÔNG CHỊU BÁN TÀI SẢN ĐỂ CHIA THÌ LÀM THẾ NÀO?

Thừa kế là là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản. Vậy, trong trường hợp có nhiều người thừa kế nhưng một trong số họ ...

Xem thêm

CON NGOÀI GIÁ THÚ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ CỦA CHA KHÔNG?

CON NGOÀI GIÁ THÚ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ CỦA CHA KHÔNG?

Con ngoài giá thú hay còn được hiểu là con sinh ra giữa những người không có quan hệ hôn nhân với nhau, giữa những người chưa có vợ/chồng với những người đã có vợ chồng hay giữa những người ...

Xem thêm

LẬP DI CHÚC ĐỂ LẠI NHÀ NHƯNG KHÔNG CHO BÁN THÌ CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

LẬP DI CHÚC ĐỂ LẠI NHÀ NHƯNG KHÔNG CHO BÁN THÌ CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

Nội dung di chúc phải tuân thủ các điều kiện pháp luật thì mới có giá trị pháp lý. Vậy, di chúc được lập với nội dung để lại tài sản thừa kế là nhà đất với điều kiện được ...

Xem thêm

CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ NHƯ THẾ NÀO KHI THỜI HIỆU KHỞI KIỆN ĐÃ HẾT?

CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ NHƯ THẾ NÀO KHI THỜI HIỆU KHỞI KIỆN ĐÃ HẾT?

Tranh chấp tài sản thừa kế là một quan hệ pháp luật phổ biến trong đời sống xã hội, theo đó, người có tài sản có quyền định đoạt tài sản của mình cho người khác trước khi họ chết ...

Xem thêm

NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC THỪA KẾ QUYẾN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM KHÔNG?

NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC THỪA KẾ QUYẾN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM KHÔNG?

Người việt nam định cư ở nước ngoài có được nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất tại Việt Nam không? ...

Xem thêm

THỦ TỤC NHẬN THỪA KẾ ĐỐI VỚI TIỀN TRONG TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

THỦ TỤC NHẬN THỪA KẾ ĐỐI VỚI TIỀN TRONG TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với tiền trong tài khoản ngân hàng do người chết để lại. ...

Xem thêm