Dân sự


MUA Ô TÔ CŨ CÓ CẦN PHẢI SANG TÊN ĐỔI CHỦ KHÔNG?

MUA Ô TÔ CŨ CÓ CẦN PHẢI SANG TÊN ĐỔI CHỦ KHÔNG?

Ô tô là tài sản BẮT BUỘC phải sang tên từ 11/02/2020 theo quyết định 933/QĐ-BCA-C08. Đối với ô tô mua mới, chủ sở hữu có trách nhiệm phải đưa xe đến cơ quan đăng kí xe để đăng ký ...

Xem thêm

BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình là một nội dung khá quan trọng trong Bộ luật dân sự 2015. Vậy, người thứ ba ngay tình là gì?Quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người ...

Xem thêm

CÁ NHÂN CÓ THỂ NHẬN THẾ CHẤP TÀI SẢN CỦA CÁ NHÂN KHÁC HAY KHÔNG?

CÁ NHÂN CÓ THỂ NHẬN THẾ CHẤP TÀI SẢN CỦA CÁ NHÂN KHÁC HAY KHÔNG?

Trong trường hợp cá nhân không thể thế chấp tài sản cho tổ chức tín dụng để vay mượn tiền thì có thể thế chấp tài sản cho cá nhân khác để vay mượn tiền được không là vấn đề ...

Xem thêm

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ PHẢI BÁO TRƯỚC BAO LÂU?

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ PHẢI BÁO TRƯỚC BAO LÂU?

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà thì phải báo trước bao lâu theo quy định pháp luật?Quy định pháp luật về vấn đề này như thế nào? ...

Xem thêm

NĂM 2022 CÓ CÒN THỦ TỤC CẤP SỔ HỘ KHẨU MỚI KHÔNG?

NĂM 2022 CÓ CÒN THỦ TỤC CẤP SỔ HỘ KHẨU MỚI KHÔNG?

Năm 2022 có còn thủ tục cấp sổ hộ khẩu mới nữa không? ...

Xem thêm

QUY TRÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM ĐỂ THU HỒI NỢ CỦA NGÂN HÀNG

QUY TRÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM ĐỂ THU HỒI NỢ CỦA NGÂN HÀNG

Theo quy định tại khoản 1, Điều 303, các bên có thể thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau đây: (1) Bán đấu giá tài sản; (2) Bên nhận bảo đảm ...

Xem thêm

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRÍCH LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRÍCH LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

Theo quy định pháp luật thì trích lục bản án, quyết định của Toà án là gì? Hồ sơ, trình tự cấp trích lục quyết định, bản án của Toà án như thế nào? ...

Xem thêm

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CÓ BẮT BUỘC LẬP THÀNH VĂN BẢN KHÔNG?

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CÓ BẮT BUỘC LẬP THÀNH VĂN BẢN KHÔNG?

Đặt cọc là một giao dịch dân sự diễn ra khá nhiều và phổ biến trong cuộc sống. Tuy nhiên, các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng đặt cọc không phải ai cũng có thể nắm được. ...

Xem thêm

THỜI HẠN TẠM GIỮ XE KHI GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG

THỜI HẠN TẠM GIỮ XE KHI GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG

Vấn đề tai nạn giao thông là vấn đề thường xuyên xảy ra trong xã hội hiện nay. Khi xảy ra tai nạn giao thông, ngoài những vấn đề về vật chất, tinh thần, tính mạng, sức khoẻ thì một ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ PHẠT CỌC

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ PHẠT CỌC

Nếu các bên trong mối quan hệ mua bán này đều thực hiện đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đặt cọc thì không có vấn đề gì phải bàn đến, nhưng ngược lại, nêu các bên vi phạm hợp đồng thì một vấn đề rất lớn cần đặt ra đó là vấn đề phạt cọc. Vấn đề về phạt cọc được quy định như thế nào? Mức phạt cọc là bao nhiêu, bên nào là bên phải chịu phạt cọc? là những vấn đề khá nhiều người quan tâm. ...

Xem thêm