Dân sự


QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MỚI NHẤT

QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MỚI NHẤT

Tổ chức hành nghề công chứng bao gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định Luật Công chứng 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên ...

Xem thêm

ĐẤT TRỒNG LÚA CÓ THẾ CHẤP ĐỂ VAY NGÂN HÀNG ĐƯỢC KHÔNG?

ĐẤT TRỒNG LÚA CÓ THẾ CHẤP ĐỂ VAY NGÂN HÀNG ĐƯỢC KHÔNG?

Đất trồng lúa được hiểu là loại đất có các điều kiện phù hợp để trồng lúa. Tại Điều 3 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý và sử dụng đất trồng lúa, đất trồng lúa được chia thành những loại ...

Xem thêm

ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ MUỘN CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ MUỘN CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên ...

Xem thêm

CHỦ NHÀ HAY NGƯỜI THUÊ NHÀ PHẢI ĐI ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ?

CHỦ NHÀ HAY NGƯỜI THUÊ NHÀ PHẢI ĐI ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ?

Điều 27 Luật Cư trú nêu rõ, công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục ...

Xem thêm

MỘT NGƯỜI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ Ở NHIỀU NƠI ĐƯỢC KHÔNG?

MỘT NGƯỜI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ Ở NHIỀU NƠI ĐƯỢC KHÔNG?

Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú. Có thể hiểu đây là nơi sinh sống tạm thời, có thời hạn ngoài nơi thường trú của công ...

Xem thêm

BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ GÌ? NHỮNG ĐỀU CẦN LƯU Ý KHI MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ

BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ GÌ? NHỮNG ĐỀU CẦN LƯU Ý KHI MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm của các công ty kinh doanh bảo hiểm, được thiết kế với các quyền lợi, điều khoản rõ ràng nhằm bảo vệ người tham gia trước những biến cố sức khỏe hoặc các ...

Xem thêm

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Mặc dù giám hộ có yếu tố nước ngoài nhưng nếu người được giám hộ là công dân Việt Nam thì thủ tục đăng ký giám hộ thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Luật Hộ ...

Xem thêm

THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM LÀ GÌ? NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM LÀ GÌ? NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Thôi quốc tịch Việt Nam là việc công dân hiện đang có quốc tịch Việt Nam, tự nguyện xin thôi quốc tịch và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho thôi quốc tịch Việt Nam để nhập ...

Xem thêm

NGƯỜI GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN LÀ GÌ? AI ĐƯỢC LÀM NGƯỜI GIÁM HỘ?

NGƯỜI GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN LÀ GÌ? AI ĐƯỢC LÀM NGƯỜI GIÁM HỘ?

Người giám hộ đương nhiên là người giám hộ thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên và người mất năng lực hành vi dân sự. ...

Xem thêm

CÓ ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI HAI NƠI CÙNG MỘT LÚC KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI HAI NƠI CÙNG MỘT LÚC KHÔNG?

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề ...

Xem thêm