Dân sự


NGHĨA VỤ CÔNG AN LÀ GÌ? NGHĨA VỤ CÔNG AN CÓ KHÁC VỚI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG?

NGHĨA VỤ CÔNG AN LÀ GÌ? NGHĨA VỤ CÔNG AN CÓ KHÁC VỚI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG?

Nghĩa vụ công an là việc công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. ...

Xem thêm

NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI KHÔNG TRẢ LẠI CÓ BỊ PHẠT TÙ KHÔNG?

NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI KHÔNG TRẢ LẠI CÓ BỊ PHẠT TÙ KHÔNG?

Khi bạn nhặt được của rơi bạn có trách nhiệm thông báo hoặc giao nộp điện thoại đến ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan công an gần nhất. Nếu bạn nhặt được của rơi mà ...

Xem thêm

QUY TRÌNH THỦ TỤC PHÁT MẠI TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG

QUY TRÌNH THỦ TỤC PHÁT MẠI TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG

Phát mại tài sản là quá trình ngân hàng hoặc đơn vị cho vay vốn công bố và bán tài sản bảo đảm công khai theo thủ tục do pháp luật quy định. ...

Xem thêm

NHỮNG TRƯỜNG HỢP CHÁY NỔ MÀ CÔNG TY BẢO HIỂM SẼ KHÔNG ĐỀN BÙ

NHỮNG TRƯỜNG HỢP CHÁY NỔ MÀ CÔNG TY BẢO HIỂM SẼ KHÔNG ĐỀN BÙ

Ngoài việc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu theo quy định, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận tại ...

Xem thêm

HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG LÀ GÌ? THỦ TỤC LÀM HỘ CHIẾU

HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG LÀ GÌ? THỦ TỤC LÀM HỘ CHIẾU

Hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân ...

Xem thêm

NHỮNG RỦI RO THƯỜNG GẶP KHI MUA XE THANH LÝ NGÂN HÀNG

NHỮNG RỦI RO THƯỜNG GẶP KHI MUA XE THANH LÝ NGÂN HÀNG

Xe thanh lý ngân hàng là những chiếc xe được người vay dùng để thế chấp cho khoản vay, nay không có khả năng trả nợ nên ngân hàng thu giữ tài sản đảm bảo. Tài sản này được các ...

Xem thêm

TỐNG ĐẠT LÀ GÌ? THỦ TỤC TỐNG ĐẠT

TỐNG ĐẠT LÀ GÌ? THỦ TỤC TỐNG ĐẠT

Tống đạt là việc giao văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng như tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án để thông báo văn bản tố tụng ...

Xem thêm

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN CÓ BẮT BUỘC PHẢI CÔNG CHỨNG HAY KHÔNG?

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN CÓ BẮT BUỘC PHẢI CÔNG CHỨNG HAY KHÔNG?

Hợp đồng thế chấp tài sản là loại hợp đồng phát sinh giữa hai chủ thể, trong đó bên thế chấp dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của ...

Xem thêm

TRÍCH LỤC LÀ GÌ? ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA SAO Y VÀ TRÍCH LỤC

TRÍCH LỤC LÀ GÌ? ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA SAO Y VÀ TRÍCH LỤC

Trước tiên phải khẳng định rằng, mặc dù các văn bản có nhiều quy định về trích lục nhưng lại chưa có định nghĩa chung, thống nhất về thủ tục này. ...

Xem thêm

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LÀ GÌ? THỦ TỤC LÀM HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LÀ GÌ? THỦ TỤC LÀM HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Hợp đồng uỷ quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thoả ...

Xem thêm