Doanh nghiệp


TÀI SẢN GÓP VỐN LÀ GÌ? ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

TÀI SẢN GÓP VỐN LÀ GÌ? ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

Theo quy định của pháp luật hiện hành, góp vốn được định nghĩa là các cá nhân, tổ chức thực hiện việc góp tài sản của mình để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Như vậy, ta có ...

Xem thêm

KHI NÀO CẦN PHẢI ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, THỦ TỤC ĐỂ ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

KHI NÀO CẦN PHẢI ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, THỦ TỤC ĐỂ ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Điều chỉnh được hiểu là sửa đổi, sắp xếp lại cho đúng hơn, hợp lí hơn. Tương tự như nghĩa chung đó, việc điều chỉnh hóa đơn điện tử được đặt ra khi có sai sót. ...

Xem thêm

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Thủ tục thành lập công ty cổ phần ...

Xem thêm

   HỢP ĐỒNG KINH TẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ XOAY QUANH HỢP ĐỒNG KINH TẾ

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ XOAY QUANH HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Hợp đồng kinh tế và các vấn đề pháp lý xoay quanh hợp đồng kinh tế là những vấn đề pháp lý mà các cá nhân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm trong các giao dịch với các bên ...

Xem thêm

12 ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

12 ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, Luật gồm 10 chương, 218 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp ...

Xem thêm

CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI BÁN HÀNG HÓA TRÊN FACEBOOK

CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI BÁN HÀNG HÓA TRÊN FACEBOOK

Vấn đề cần lưu ý khi bán hàng trên facebook. Khi tham gia bán hàng trên facebook có cần đăng ký hay có cần lưu ý gì về thuế không? ...

Xem thêm

CỤ THỂ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA  NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID 19

CỤ THỂ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID 19

Ngày 04/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. ...

Xem thêm

HƯỚNG DẪN GHI SỐ TIỀN BẰNG CHỮ TRÊN HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

HƯỚNG DẪN GHI SỐ TIỀN BẰNG CHỮ TRÊN HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Hóa đơn, là một trong những giấy tờ quan trọng trong lĩnh vực kế toán. Hóa đơn, là căn cứ để xác nhận việc thanh toán tiền mua bán hàng hóa, thanh toán tiền dịch vụ của người mua hàng. ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Người đại diện theo pháp luật là một vị trí rất quan trọng trong doanh nghiệp theo đó tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cũng là một vấn đề rất quan trọng. ...

Xem thêm

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trong quá trình thành lập doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, để doanh nghiệp có thể hoạt động tốt thì phải đảm bảo nguồn vốn điều lệ của công ty. Pháp luật về doanh nghiệp ...

Xem thêm