Doanh nghiệp


ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC BƯỚC ĐỂ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC BƯỚC ĐỂ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ...

Xem thêm

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp (Khái niệm doanh nghiệp, kinh doanh được quy định tại khoản 7, khoản 16 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014: Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có ...

Xem thêm

CHẬM NỘP TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

CHẬM NỘP TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

Theo như quy định trên, căn cứ vào thời gian quá hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân để xác định mức xử phạt hành chính theo quy định trên. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm ...

Xem thêm

TÀI SẢN GÓP VỐN LÀ GÌ? ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

TÀI SẢN GÓP VỐN LÀ GÌ? ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

Theo quy định của pháp luật hiện hành, góp vốn được định nghĩa là các cá nhân, tổ chức thực hiện việc góp tài sản của mình để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Như vậy, ta có ...

Xem thêm

KHI NÀO CẦN PHẢI ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, THỦ TỤC ĐỂ ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

KHI NÀO CẦN PHẢI ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, THỦ TỤC ĐỂ ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Điều chỉnh được hiểu là sửa đổi, sắp xếp lại cho đúng hơn, hợp lí hơn. Tương tự như nghĩa chung đó, việc điều chỉnh hóa đơn điện tử được đặt ra khi có sai sót. ...

Xem thêm

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Thủ tục thành lập công ty cổ phần ...

Xem thêm

   HỢP ĐỒNG KINH TẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ XOAY QUANH HỢP ĐỒNG KINH TẾ

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ XOAY QUANH HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Hợp đồng kinh tế và các vấn đề pháp lý xoay quanh hợp đồng kinh tế là những vấn đề pháp lý mà các cá nhân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm trong các giao dịch với các bên ...

Xem thêm

12 ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

12 ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, Luật gồm 10 chương, 218 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp ...

Xem thêm

CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI BÁN HÀNG HÓA TRÊN FACEBOOK

CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI BÁN HÀNG HÓA TRÊN FACEBOOK

Vấn đề cần lưu ý khi bán hàng trên facebook. Khi tham gia bán hàng trên facebook có cần đăng ký hay có cần lưu ý gì về thuế không? ...

Xem thêm

CỤ THỂ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA  NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID 19

CỤ THỂ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID 19

Ngày 04/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. ...

Xem thêm