Hành chính


VI PHẠM HÀNH CHÍNH LÀ THẾ NÀO? PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CAO NHẤT LÀ BAO NHIÊU?

VI PHẠM HÀNH CHÍNH LÀ THẾ NÀO? PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CAO NHẤT LÀ BAO NHIÊU?

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp ...

Xem thêm