Hình sự


ĐỐT NHÀ NGƯỜI KHÁC CÓ BỊ Ở TÙ KHÔNG?

ĐỐT NHÀ NGƯỜI KHÁC CÓ BỊ Ở TÙ KHÔNG?

Hành vi đốt nhà là hành vi cố ý hoặc vô ý làm hư hỏng hoặc hủy hoại tài sản của người khác; trong trường hợp nó không làm tổn hại và thương tích sức khỏe cho người khác. ...

Xem thêm

CHA MẸ ĐÁNH CON CÓ BỊ ĐI TÙ KHÔNG?

CHA MẸ ĐÁNH CON CÓ BỊ ĐI TÙ KHÔNG?

Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái. Theo đó, cha mẹ phải có nghĩa vụ yêu thương, tôn trọng ý kiến của con, chăm ...

Xem thêm

MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG DƯỚI 16 TUỔI

MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG DƯỚI 16 TUỔI

Thực tế có những trường hợp người sử dụng lao động sử dụng lao động dưới 16 tuổi. Vậy hành vi sử dụng người lao động dưới 16 tuổi có vi phạm pháp luật không? Và người sử dụng lao ...

Xem thêm

SỬ DỤNG CẦN SA BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

SỬ DỤNG CẦN SA BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Cho tôi hỏi tại Việt Nam, cần sa, cỏ Mỹ có phải là chất ma tuý không. Nếu có thì sử dụng những chất này sẽ bị xử phạt hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự như thế ...

Xem thêm

CUNG CẤP VŨ KHÍ CHO NGƯỜI KHÁC CÓ BỊ XEM LÀ ĐỒNG PHẠM KHÔNG?

CUNG CẤP VŨ KHÍ CHO NGƯỜI KHÁC CÓ BỊ XEM LÀ ĐỒNG PHẠM KHÔNG?

Cung cấp vũ khí cho người khác có bị coi là đồng phạm không? ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHÁNG CÁO QUÁ THỜI HẠN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHÁNG CÁO QUÁ THỜI HẠN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Đặc biệt, trường hợp kháng cáo sau khi đã hết thời gian theo quy định được gọi là kháng cáo quá hạn. Sau khi nhận được đơn kháng cáo quá hạn , Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ (nếu có) cho Tòa án cấp phúc thẩm. ...

Xem thêm

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÓA ÁN TÍCH TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÓA ÁN TÍCH TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Xóa án tích cho người bị kết án là một trong những nội dung quan trọng của Luật Hình sự Việt Nam. Đây là một trong những quy định ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bị kết ...

Xem thêm

XÚC PHẠM DANH DỰ NHÂN PHẨM NGƯỜI KHÁC VÀ CÁC CHẾ TÀI XỬ LÝ

XÚC PHẠM DANH DỰ NHÂN PHẨM NGƯỜI KHÁC VÀ CÁC CHẾ TÀI XỬ LÝ

Danh dự, nhân phẩm là những giá trị gắn với nhân thân của một người và được pháp luật bảo vệ. Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp 2013 quy định như sau: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”. ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN TẠM GIAM, TẠM GIỮ

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN TẠM GIAM, TẠM GIỮ

Hiện nay tình hình tội phạm ngày càng gia tăng và đang diễn biến cũng ngày càng phức tạp, trong đó mức độ nguy hiểm cho xã hội đang ngày càng gia tăng đặc biệt là các loại tội rất ...

Xem thêm

QUAN HỆ VỚI NGƯỜI CHƯA ĐỦ 18 TUỔI BỊ TỘI GÌ

QUAN HỆ VỚI NGƯỜI CHƯA ĐỦ 18 TUỔI BỊ TỘI GÌ

Mang thai dưới 18 tuổi là một trong những vấn đề nhức nhối ở nước ta hiện nay. Việc mang thai ở tuổi vị thành niên không chỉ ảnh hưởng tới yếu tố sức khỏe của cả mẹ và bé ...

Xem thêm