Hình sự


THỜI GIAN TẠM GIAM CÓ TÍNH VÀO THỜI GIAN THI HÀNH ÁN KHÔNG?

THỜI GIAN TẠM GIAM CÓ TÍNH VÀO THỜI GIAN THI HÀNH ÁN KHÔNG?

Tạm giam là biện pháp cách ly bị can, bị cáo với xã nội trong thời gian nhất định nhằm ngăn chặn hành vi trốn tránh pháp luật, cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc có thể ...

Xem thêm

GIẢ CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI KHÁC CÓ BỊ PHẠT TÙ HAY KHÔNG?

GIẢ CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI KHÁC CÓ BỊ PHẠT TÙ HAY KHÔNG?

Giả mạo chữ ký được hiểu là hành vi tạo ra biểu tượng viết tay không thực của người khác nhằm mục đích vụ lợi hoặc mục đích cá nhân khác. Chủ thể thực hiện hành vi này gồm cả ...

Xem thêm

ĐỐT NHÀ NGƯỜI KHÁC CÓ BỊ Ở TÙ KHÔNG?

ĐỐT NHÀ NGƯỜI KHÁC CÓ BỊ Ở TÙ KHÔNG?

Hành vi đốt nhà là hành vi cố ý hoặc vô ý làm hư hỏng hoặc hủy hoại tài sản của người khác; trong trường hợp nó không làm tổn hại và thương tích sức khỏe cho người khác. ...

Xem thêm

CHA MẸ ĐÁNH CON CÓ BỊ ĐI TÙ KHÔNG?

CHA MẸ ĐÁNH CON CÓ BỊ ĐI TÙ KHÔNG?

Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái. Theo đó, cha mẹ phải có nghĩa vụ yêu thương, tôn trọng ý kiến của con, chăm ...

Xem thêm

MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG DƯỚI 16 TUỔI

MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG DƯỚI 16 TUỔI

Thực tế có những trường hợp người sử dụng lao động sử dụng lao động dưới 16 tuổi. Vậy hành vi sử dụng người lao động dưới 16 tuổi có vi phạm pháp luật không? Và người sử dụng lao ...

Xem thêm

SỬ DỤNG CẦN SA BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

SỬ DỤNG CẦN SA BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Cho tôi hỏi tại Việt Nam, cần sa, cỏ Mỹ có phải là chất ma tuý không. Nếu có thì sử dụng những chất này sẽ bị xử phạt hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự như thế ...

Xem thêm

CUNG CẤP VŨ KHÍ CHO NGƯỜI KHÁC CÓ BỊ XEM LÀ ĐỒNG PHẠM KHÔNG?

CUNG CẤP VŨ KHÍ CHO NGƯỜI KHÁC CÓ BỊ XEM LÀ ĐỒNG PHẠM KHÔNG?

Cung cấp vũ khí cho người khác có bị coi là đồng phạm không? ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHÁNG CÁO QUÁ THỜI HẠN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHÁNG CÁO QUÁ THỜI HẠN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Đặc biệt, trường hợp kháng cáo sau khi đã hết thời gian theo quy định được gọi là kháng cáo quá hạn. Sau khi nhận được đơn kháng cáo quá hạn , Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ (nếu có) cho Tòa án cấp phúc thẩm. ...

Xem thêm

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÓA ÁN TÍCH TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÓA ÁN TÍCH TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Xóa án tích cho người bị kết án là một trong những nội dung quan trọng của Luật Hình sự Việt Nam. Đây là một trong những quy định ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bị kết ...

Xem thêm

XÚC PHẠM DANH DỰ NHÂN PHẨM NGƯỜI KHÁC VÀ CÁC CHẾ TÀI XỬ LÝ

XÚC PHẠM DANH DỰ NHÂN PHẨM NGƯỜI KHÁC VÀ CÁC CHẾ TÀI XỬ LÝ

Danh dự, nhân phẩm là những giá trị gắn với nhân thân của một người và được pháp luật bảo vệ. Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp 2013 quy định như sau: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”. ...

Xem thêm