Hình sự


QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHÁNG CÁO QUÁ THỜI HẠN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHÁNG CÁO QUÁ THỜI HẠN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Đặc biệt, trường hợp kháng cáo sau khi đã hết thời gian theo quy định được gọi là kháng cáo quá hạn. Sau khi nhận được đơn kháng cáo quá hạn , Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ (nếu có) cho Tòa án cấp phúc thẩm. ...

Xem thêm

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÓA ÁN TÍCH TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÓA ÁN TÍCH TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Xóa án tích cho người bị kết án là một trong những nội dung quan trọng của Luật Hình sự Việt Nam. Đây là một trong những quy định ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bị kết ...

Xem thêm

XÚC PHẠM DANH DỰ NHÂN PHẨM NGƯỜI KHÁC VÀ CÁC CHẾ TÀI XỬ LÝ

XÚC PHẠM DANH DỰ NHÂN PHẨM NGƯỜI KHÁC VÀ CÁC CHẾ TÀI XỬ LÝ

Danh dự, nhân phẩm là những giá trị gắn với nhân thân của một người và được pháp luật bảo vệ. Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp 2013 quy định như sau: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”. ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN TẠM GIAM, TẠM GIỮ

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN TẠM GIAM, TẠM GIỮ

Hiện nay tình hình tội phạm ngày càng gia tăng và đang diễn biến cũng ngày càng phức tạp, trong đó mức độ nguy hiểm cho xã hội đang ngày càng gia tăng đặc biệt là các loại tội rất ...

Xem thêm

QUAN HỆ VỚI NGƯỜI CHƯA ĐỦ 18 TUỔI BỊ TỘI GÌ

QUAN HỆ VỚI NGƯỜI CHƯA ĐỦ 18 TUỔI BỊ TỘI GÌ

Mang thai dưới 18 tuổi là một trong những vấn đề nhức nhối ở nước ta hiện nay. Việc mang thai ở tuổi vị thành niên không chỉ ảnh hưởng tới yếu tố sức khỏe của cả mẹ và bé ...

Xem thêm

HÌNH THỨC XỬ PHẠT CHO TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ

HÌNH THỨC XỬ PHẠT CHO TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ

Hiện nay, những người thi hành công vụ khi thực hiện công vụ nhất định để thực hiện chức năng quản lý nhà nước, có nhiệm vụ duy trì, ổn định an ninh trật tự khi được giao trách nhiệm ...

Xem thêm

GIẢ MẠO CHỮ KÝ PHẠM TỘI GÌ

GIẢ MẠO CHỮ KÝ PHẠM TỘI GÌ

Giả mạo chữ ký trong các trường hợp, tức trong các hoàn cảnh và với động cơ, mục đích của người thực hiện hành vi phạm tội sẽ phát sinh các trách nhiệm pháp lý khác nhau. Tùy thuộc vào ...

Xem thêm

Bị nghi ngờ là trộm cắp tài sản có bị phạt, ở tù hay không?

Bị nghi ngờ là trộm cắp tài sản có bị phạt, ở tù hay không?

luật sư tư vấn về việc hai vợ chồng sang nhà người quen chơi, sau khi về, nhà họ hàng mất tiền, nghi ngờ hai vợ chồng lấy tiền và báo công an ...

Xem thêm

Quy định về kháng cáo và thời hạn kháng cáo

Quy định về kháng cáo và thời hạn kháng cáo

Quy định về kháng cáo – Kháng cáo là biểu thị sự bất đồng đối với bản án hoặc quyết định của tòa án cấp sơ thẩm nên yêu cầu tòa án cấp trên xét xử lại. ...

Xem thêm

Luật sư tranh tụng trong vụ án hình sự

Luật sư tranh tụng trong vụ án hình sự

Luật Nhân Hòa tiếp nhận dịch vụ pháp lý của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo ...

Xem thêm