Hôn nhân


VỪA KẾT HÔN THÌ CÓ LY HÔN NGAY ĐƯỢC KHÔNG?

VỪA KẾT HÔN THÌ CÓ LY HÔN NGAY ĐƯỢC KHÔNG?

Như vậy, sau khi đăng ký kết hôn, việc ly hôn đã có hiệu lực pháp luật. Đồng thời, theo khoản 14 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13, ly hôn là việc chấm dứt quan hệ ...

Xem thêm

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI NƠI TẠM TRÚ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI NƠI TẠM TRÚ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú ...

Xem thêm

NHỮNG MỨC PHẠT VỀ VI PHẠM VIỆC KẾT HÔN, LY HÔN NĂM 2024

NHỮNG MỨC PHẠT VỀ VI PHẠM VIỆC KẾT HÔN, LY HÔN NĂM 2024

Khi vi phạm các hành vi bị cấm tại khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình 52/2014/QH13, căn cứ Điều 58, Điều 59 Nghị định 82/2020/NĐ-CP và Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người vi phạm sẽ bị phạt như ...

Xem thêm

CHA MẸ CHƯA ĐỦ TUỔI KẾT HÔN THÌ CÓ ĐƯỢC LÀM GIẤY KHAI SINH CHO CON KHÔNG?

CHA MẸ CHƯA ĐỦ TUỔI KẾT HÔN THÌ CÓ ĐƯỢC LÀM GIẤY KHAI SINH CHO CON KHÔNG?

Trường hợp khi cha, mẹ chưa đủ tuổi kết hôn thì khi đăng ký khai sinh trên giấy khai sinh của con có thể chỉ ghi tên người mẹ, bỏ trống tên cha và xác định họ, dân tộc, quê ...

Xem thêm

CÓ BẮT BUỘC PHẢI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI VIỆT NAM KHI ĐÃ KẾT HÔN Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG?

CÓ BẮT BUỘC PHẢI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI VIỆT NAM KHI ĐÃ KẾT HÔN Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG?

Căn cứ Điều 48 Luật Hộ tịch, khi công dân Việt Nam đã đăng ký kết hôn với người nước ngoài hoặc với công dân Việt Nam khác ở nước ngoài thì không cần phải thực hiện việc đăng ký ...

Xem thêm

NGOẠI TÌNH CÓ BỊ PHẠT TÙ KHÔNG?

NGOẠI TÌNH CÓ BỊ PHẠT TÙ KHÔNG?

Bằng chứng ngoại tình là các chứng cứ chứng minh vợ hoặc chồng đang có mối quan hệ tình cảm trái pháp luật với người thứ ba. Thông thường đây sẽ là những chứng cứ chứng minh được việc vợ, ...

Xem thêm

ĐỘC THÂN CÓ ĐƯỢC NUÔI CON NUÔI KHÔNG?

ĐỘC THÂN CÓ ĐƯỢC NUÔI CON NUÔI KHÔNG?

Như vậy, người độc thân được pháp luật công nhận quyền nhận nuôi con nuôi. Nếu đáp ứng được đầy đủ các điều kiện đối với người nhận con nuôi và không thuộc các trường hợp không được nhận nuôi ...

Xem thêm

CỔ PHIẾU LÀ TÀI SẢN CHUNG HAY TÀI SẢN RIÊNG?

CỔ PHIẾU LÀ TÀI SẢN CHUNG HAY TÀI SẢN RIÊNG?

Cổ phiếu là một loại chứng khoán được coi là tài sản xác nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành và được phát hành dưới dạng chứng chỉ, bút toán ghi ...

Xem thêm

THỦ TỤC NHẬN CHA CHO CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC NHẬN CHA CHO CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Theo Điều 90 và Điều 91 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về quyền nhận cha mẹ con như sau ...

Xem thêm

TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC LY HÔN LÀ TÀI SẢN CHUNG HAY RIÊNG?

TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC LY HÔN LÀ TÀI SẢN CHUNG HAY RIÊNG?

Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. ...

Xem thêm