Hôn nhân


BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ GÌ? NHỮNG HÀNH VI ĐƯỢC COI LÀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH?

BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ GÌ? NHỮNG HÀNH VI ĐƯỢC COI LÀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH?

Bạo lực gia đình là một dạng thức của bạo lực xã hội, là “hành vi cố ý của các thành viên gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại… với các thành viên khác trong gia ...

Xem thêm

CÓ THỂ NHẬN NUÔI NHIỀU CON NUÔI CÙNG LÚC KHÔNG?

CÓ THỂ NHẬN NUÔI NHIỀU CON NUÔI CÙNG LÚC KHÔNG?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 luật nuôi con nuôi năm 2010 thì con nuôi được định nghĩa như sau: Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan ...

Xem thêm

SAU LY HÔN CÓ PHẢI CẤP DƯỠNG CHO CON RIÊNG CỦA VỢ HOẶC CHỒNG KHÔNG?

SAU LY HÔN CÓ PHẢI CẤP DƯỠNG CHO CON RIÊNG CỦA VỢ HOẶC CHỒNG KHÔNG?

Trường hợp vợ chồng ly hôn thì giữa cha dượng và con riêng của vợ, mẹ kế và con riêng của chồng không tồn tại quan hệ hôn nhân, không huyết thống, không nuôi dưỡng. Chính vì vậy mà khi ...

Xem thêm

CON NGOÀI GIÁ THÚ CÓ ĐƯỢC YÊU CẦU CẤP DƯỠNG KHÔNG?

CON NGOÀI GIÁ THÚ CÓ ĐƯỢC YÊU CẦU CẤP DƯỠNG KHÔNG?

Pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có quy định cụ thể thế nào là con ngoài giá thú. Tuy nhiên, có thể hiểu con ngoài giá thú là con sinh ra nhưng cha mẹ sinh ra không phải là ...

Xem thêm

LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ĐẾN TÒA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ĐẾN TÒA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Thủ tục ly hôn đơn phương là thủ tục khởi kiện trong tố tụng dân sự. Do đó, vẫn có trường hợp ly hôn đơn phương không cần đến Toà đó là khi có đơn đề nghị xét xử vắng ...

Xem thêm

SỔ TIẾT KIỆM LÀ TÀI SẢN CHUNG HAY TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

SỔ TIẾT KIỆM LÀ TÀI SẢN CHUNG HAY TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

Thẻ tiết kiệm hay sổ tiết kiệm là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm của người gửi tiền. Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 48/2018/TT-NHNN, sổ tiết kiệm có thể là ...

Xem thêm

KHI NÀO THÌ KẾT HÔN KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH VẪN ĐƯỢC PHÁP LUẬT CÔNG NHẬN

KHI NÀO THÌ KẾT HÔN KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH VẪN ĐƯỢC PHÁP LUẬT CÔNG NHẬN

Theo khoản 5 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014, Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ...

Xem thêm

TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI NHƯNG KHÔNG ĐĂNG KÝ KÊT HÔN THÌ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI NHƯNG KHÔNG ĐĂNG KÝ KÊT HÔN THÌ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Đám cưới là một phong tục văn hóa trong hôn nhân nhằm thông báo rộng rãi về sự chấp nhận và chứng kiến của gia đình, xã hội hay tôn giáo về cuộc hôn nhân của một cặp đôi. Đám ...

Xem thêm

CHỒNG CŨ ĐÃ CHẾT THÌ VỢ CÓ ĐƯỢC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI KHÁC KHÔNG?

CHỒNG CŨ ĐÃ CHẾT THÌ VỢ CÓ ĐƯỢC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI KHÁC KHÔNG?

Theo Điều 65 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết. Như vậy, kể từ thời điểm chồng bạn qua đời, quan hệ hôn nhân giữa hai người đã chấm ...

Xem thêm

TIỀN TRONG TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG LÀ TÀI KHOẢN RIÊNG HAY TÀI SẢN CHUNG

TIỀN TRONG TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG LÀ TÀI KHOẢN RIÊNG HAY TÀI SẢN CHUNG

Trường hợp tiền trong tài khoản ngân hàng này là tiền phát sinh trong thời kỳ hôn nhân, do vợ chồng cùng tạo lập hoặc thu từ hoa lợi, lợi tức; do vợ hoặc chồng đứng tên tài khoản; và ...

Xem thêm