Lao động


TAI NẠN LAO ĐỘNG LÀ GÌ? NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG

TAI NẠN LAO ĐỘNG LÀ GÌ? NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG

Tai nạn lao động là sự cố rủi ro bất ngờ xảy ra trong quá trình lao động gây thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng người lao động, gắn với việc thực hiện công việc, nghĩa vụ lao động. ...

Xem thêm

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ, THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP SAU KHI NGHỈ VIỆC

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ, THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP SAU KHI NGHỈ VIỆC

Nơi nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp được xác định là trung tâm dịch vụ việc làm. Người lao động được nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp tại bất kì trung tâm dịch vụ việc làm nào mà ...

Xem thêm

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC NGHỈ VIỆC KHÔNG CẦN PHẢI BÁO TRƯỚC

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC NGHỈ VIỆC KHÔNG CẦN PHẢI BÁO TRƯỚC

Khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019 đã chỉ rõ 07 trường hợp người lao động có quyền nghỉ việc luôn mà không cần báo trước. ...

Xem thêm

NHỮNG LƯU Ý KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

NHỮNG LƯU Ý KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần lý do. Hay nói cách khác, chỉ cần người lao động muốn thì người ...

Xem thêm

XIN ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM CAO ĐỂ LÃNH LƯƠNG HƯU CAO CÓ ĐƯỢC KHÔNG? VÀ NHỮNG RỦI RO CỦA CÔNG TY KHI SỬA HỢP ĐỒNG CHO NHÂN VIÊN ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM CAO

XIN ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM CAO ĐỂ LÃNH LƯƠNG HƯU CAO CÓ ĐƯỢC KHÔNG? VÀ NHỮNG RỦI RO CỦA CÔNG TY KHI SỬA HỢP ĐỒNG CHO NHÂN VIÊN ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM CAO

XIN ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM CAO ĐỂ LÃNH LƯƠNG HƯU CAO CÓ ĐƯỢC KHÔNG? VÀ NHỮNG RỦI RO CỦA CÔNG TY KHI SỬA HỢP ĐỒNG CHO NHÂN VIÊN ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM CAO ...

Xem thêm

NGHỈ VIỆC Ở CÔNG TY CŨ, SAU QUAY TRỞ LẠI LÀM CÓ PHẢI THỬ VIỆC LẠI HAY KHÔNG?

NGHỈ VIỆC Ở CÔNG TY CŨ, SAU QUAY TRỞ LẠI LÀM CÓ PHẢI THỬ VIỆC LẠI HAY KHÔNG?

Thông thường, khi một người quay trở lại “đầu quân” cho công ty cũ thì sẽ không có sự khác biệt giữa người mới và người cũ. Điều này có nghĩa, người lao động đã từng làm việc tại công ...

Xem thêm

 NỘP HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TẠI TPHCM THÌ NỘP Ở ĐÂU?

NỘP HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TẠI TPHCM THÌ NỘP Ở ĐÂU?

Hiện nay, người lao động trên địa bàn TP. HCM có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại một trong các địa điểm sau: ...

Xem thêm

BỊ TAI NẠN TRONG THỜI GIAN CÔNG TÁC THÌ CÓ ĐƯỢC NHẬN TIỀN BẢO HIỂM TAI NẠN KHÔNG?

BỊ TAI NẠN TRONG THỜI GIAN CÔNG TÁC THÌ CÓ ĐƯỢC NHẬN TIỀN BẢO HIỂM TAI NẠN KHÔNG?

Điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động đã quy định điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động như sau ...

Xem thêm

KHI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý NHỮNG ĐIỂM GÌ?

KHI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý NHỮNG ĐIỂM GÌ?

Theo đó, doanh nghiệp không được yêu cầu ứng viên trả phí tuyển dụng. Nếu cố tình vi phạm, người sử dụng lao động sẽ bị phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều ...

Xem thêm

BẮT ÉP NHÂN VIÊN ĐI LÀM NGÀY LỄ, CÔNG TY CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

BẮT ÉP NHÂN VIÊN ĐI LÀM NGÀY LỄ, CÔNG TY CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết. Trường hợp đi làm vào các ngày lễ, Tết, người lao động sẽ được tính là làm ...

Xem thêm