Lao động


QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Công chức tại Việt Nam thì đầu tiên phải thuộc công dân Việt Nam, công chức có thể là bổ nhiệm hoặc tuyển dụng vào chức vụ, chức danh hay ngạch trong các cơ quan Nhà nước, Đảng cộng sản ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng và Nhà nước lãnh đạo thì bộ máy cán bộ, công chức, viên chức là bộ phận giúp việc không thể thiếu của Nhà nước ta. Trực tiếp trong việc quản ...

Xem thêm

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG LƯƠNG HƯU THEO LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014 MỚI NHẤT

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG LƯƠNG HƯU THEO LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014 MỚI NHẤT

Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về các trường hợp và điều kiện hưởng lương hưu như sau ...

Xem thêm

TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP: THỜI GIAN, TRÌNH TỰ VÀ MỨC HƯỞNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP: THỜI GIAN, TRÌNH TỰ VÀ MỨC HƯỞNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Trong một số trường hợp, sau thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa tìm được việc làm mới và trong quá trình lao động, người lao động có tham gia bảo hiểm ...

Xem thêm

TRÁCH NHIỆM CỦA CHA MẸ VÀ NGƯỜI GIÁM HỘ TRONG VIỆC BẮT ÉP TRẺ EM LAO ĐỘNG SỚM

TRÁCH NHIỆM CỦA CHA MẸ VÀ NGƯỜI GIÁM HỘ TRONG VIỆC BẮT ÉP TRẺ EM LAO ĐỘNG SỚM

Trách nhiệm của cha mẹ phải đảm bảo những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày của con cái như ăn, mặc, ở, khám chữa bệnh… Trẻ em trong những năm đầu đời hoàn toàn không có khả ...

Xem thêm

LAO ĐỘNG THỬ VIỆC TRONG THỜI GIAN NGHỈ LỄ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG KHÔNG?

LAO ĐỘNG THỬ VIỆC TRONG THỜI GIAN NGHỈ LỄ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG KHÔNG?

Lao động thử việc trong thời gian nghỉ lễ có được hưởng lương không? Quy định hưởng lương trong thời gian thử việc. ...

Xem thêm

Các phương thức để giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Các phương thức để giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Chúng em là nhân viên của công ty TNHH T, chúng em thuộc khối nhân viên làm việc tại cửa hàng. Thời gian qua do công tác quản lý yếu kém của bộ phận quản lý và quá trình bàn ...

Xem thêm

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của luật bảo hiểm xã hội 2014

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của luật bảo hiểm xã hội 2014

Tôi làm việc ở công ty cũ được 1 năm 3 tháng (từ 1/4/2014 đến 3/7/2015) với mức lương đóng bảo hiểm là 3.720.000đ. 1 năm sau ngày nghỉ việc tôi muốn nhận BHXH 1 lần, vậy theo luật BHXH ...

Xem thêm

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Thế nào là tai nạn lao động (TNLĐ) là bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc (khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người ...

Xem thêm

Quy định về cho thuê lại lao động

Quy định về cho thuê lại lao động

Bộ luật lao động 2012 quy định cụ thể về hoạt động cho thuê lại lao động như sau: 1. Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép ...

Xem thêm