Nhà đất


CÓ ĐƯỢC PHÉP XÂY NHÀ TẠM TRÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC PHÉP XÂY NHÀ TẠM TRÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÔNG?

Điều 131 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung 2020), công trình xây dựng tạm là công trình được xây dựng có thời hạn ...

Xem thêm

NHÀ Ở BỊ SAI HIỆN TRẠNG VỊ TRÍ CÓ LÀM THỦ TỤC MUA BÁN ĐƯỢC KHÔNG?

NHÀ Ở BỊ SAI HIỆN TRẠNG VỊ TRÍ CÓ LÀM THỦ TỤC MUA BÁN ĐƯỢC KHÔNG?

Theo Luật quy định thì hành vi xây dựng sai phép tức xây dựng không đúng như trong nội dung của giấy phép xây dựng và các bản vẽ thiết kế được cơ quan cấp phép xây dựng đóng dấu ...

Xem thêm

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP, DIỆN TÍCH BAO NHIÊU THÌ ĐƯỢC TÁCH THỬA?

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP, DIỆN TÍCH BAO NHIÊU THÌ ĐƯỢC TÁCH THỬA?

Hiện nay, pháp luật về đất đai không cấm người sử dụng đất được thực hiện thủ tục tách thửa đất nông nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc tách đất thường là để tặng cho, mua bán, chuyển ...

Xem thêm

ĐẤT BHK LÀ GÌ? CÓ THỜI HẠN SỬ DỤNG BAO NHIÊU NĂM VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG?

ĐẤT BHK LÀ GÌ? CÓ THỜI HẠN SỬ DỤNG BAO NHIÊU NĂM VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG?

Để thuận tiện trong việc quản lý đất đai, Nhà nước quy định phân biệt các loại đất bằng các ký hiệu riêng. Khi nhìn vào các ký hiệu đó, ta sẽ biết được ý nghĩa cũng như mục đích ...

Xem thêm

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI MUA NHÀ ĐẤT CÁ ĐỘ WORLD CUP

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI MUA NHÀ ĐẤT CÁ ĐỘ WORLD CUP

World Cup 2022 đã chính thức bắt đầu và hiện tượng cá độ bóng đá cũng nóng trở lại. Ở nước ta, pháp luật chỉ cho phép đặt cược bóng đá quốc tế và thực hiện tại doanh nghiệp được ...

Xem thêm

ĐIỀU KIỆN THỦ TỤC THỰC HIỆN HOÁN ĐỔI ĐẤT CHO NHAU

ĐIỀU KIỆN THỦ TỤC THỰC HIỆN HOÁN ĐỔI ĐẤT CHO NHAU

Việc chuyển đổi phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. ...

Xem thêm

ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI KHÁC ĐI THỰC HIỆN THỦ TỤC LÀM SỔ ĐỎ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI KHÁC ĐI THỰC HIỆN THỦ TỤC LÀM SỔ ĐỎ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Cá nhân hoàn toàn có thể uỷ quyền cho người khác thực hiện các giao dịch dân sự trừ một số trường hợp cấm không được uỷ quyền như: Đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ...

Xem thêm

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GÂY NỨT TƯỜNG NHÀ HÀNG XÓM CÓ PHẢI BỒI THƯỜNG KHÔNG?

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GÂY NỨT TƯỜNG NHÀ HÀNG XÓM CÓ PHẢI BỒI THƯỜNG KHÔNG?

Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra là trường hợp khi một bên xây dựng nhà cửa, công trình nhưng việc xây dựng dẫn đến thiệt hại là nhà hàng xóm bị nứt ...

Xem thêm

THỦ TỤC HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG, ĐẤT HIẾN LÀM ĐƯỜNG CÓ ĐÒI LẠI ĐƯỢC KHÔNG?

THỦ TỤC HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG, ĐẤT HIẾN LÀM ĐƯỜNG CÓ ĐÒI LẠI ĐƯỢC KHÔNG?

Để hiến đất làm đường, Luật Đất đai và Nghị định 43/2014/NĐ-CP đã hướng dẫn cụ thể thủ tục, trình tự như sau ...

Xem thêm

SỔ ĐỎ HẾT HẠN PHẢI ĐI GIA HẠN HAY LÀM SỔ MỚI?

SỔ ĐỎ HẾT HẠN PHẢI ĐI GIA HẠN HAY LÀM SỔ MỚI?

Sổ đỏ hết hạn được hiểu là sổ cấp cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất nông nghiệp nhưng hết thời hạn sử dụng đất được ghi trong sổ. ...

Xem thêm