Nhà đất


NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI MUA NHÀ ĐẤT CÁ ĐỘ WORLD CUP

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI MUA NHÀ ĐẤT CÁ ĐỘ WORLD CUP

World Cup 2022 đã chính thức bắt đầu và hiện tượng cá độ bóng đá cũng nóng trở lại. Ở nước ta, pháp luật chỉ cho phép đặt cược bóng đá quốc tế và thực hiện tại doanh nghiệp được ...

Xem thêm

ĐIỀU KIỆN THỦ TỤC THỰC HIỆN HOÁN ĐỔI ĐẤT CHO NHAU

ĐIỀU KIỆN THỦ TỤC THỰC HIỆN HOÁN ĐỔI ĐẤT CHO NHAU

Việc chuyển đổi phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. ...

Xem thêm

ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI KHÁC ĐI THỰC HIỆN THỦ TỤC LÀM SỔ ĐỎ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI KHÁC ĐI THỰC HIỆN THỦ TỤC LÀM SỔ ĐỎ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Cá nhân hoàn toàn có thể uỷ quyền cho người khác thực hiện các giao dịch dân sự trừ một số trường hợp cấm không được uỷ quyền như: Đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ...

Xem thêm

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GÂY NỨT TƯỜNG NHÀ HÀNG XÓM CÓ PHẢI BỒI THƯỜNG KHÔNG?

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GÂY NỨT TƯỜNG NHÀ HÀNG XÓM CÓ PHẢI BỒI THƯỜNG KHÔNG?

Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra là trường hợp khi một bên xây dựng nhà cửa, công trình nhưng việc xây dựng dẫn đến thiệt hại là nhà hàng xóm bị nứt ...

Xem thêm

THỦ TỤC HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG, ĐẤT HIẾN LÀM ĐƯỜNG CÓ ĐÒI LẠI ĐƯỢC KHÔNG?

THỦ TỤC HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG, ĐẤT HIẾN LÀM ĐƯỜNG CÓ ĐÒI LẠI ĐƯỢC KHÔNG?

Để hiến đất làm đường, Luật Đất đai và Nghị định 43/2014/NĐ-CP đã hướng dẫn cụ thể thủ tục, trình tự như sau ...

Xem thêm

SỔ ĐỎ HẾT HẠN PHẢI ĐI GIA HẠN HAY LÀM SỔ MỚI?

SỔ ĐỎ HẾT HẠN PHẢI ĐI GIA HẠN HAY LÀM SỔ MỚI?

Sổ đỏ hết hạn được hiểu là sổ cấp cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất nông nghiệp nhưng hết thời hạn sử dụng đất được ghi trong sổ. ...

Xem thêm

THƯƠNG BINH CÓ ĐƯỢC MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HAY KHÔNG?

THƯƠNG BINH CÓ ĐƯỢC MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HAY KHÔNG?

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% ...

Xem thêm

BÊN CHO THUÊ NHÀ CHẾT THÌ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ CÓ CÒN HIỆU LỰC HAY KHÔNG?

BÊN CHO THUÊ NHÀ CHẾT THÌ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ CÓ CÒN HIỆU LỰC HAY KHÔNG?

Theo quy định tại Điều 131 Luật Nhà ở 2014 thì các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở đó là ...

Xem thêm

NHÀ XÂY THÊM TẦNG KHÔNG XIN GIẤY PHÉP CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

NHÀ XÂY THÊM TẦNG KHÔNG XIN GIẤY PHÉP CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

Căn cứ khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, đối với trường hợp nhà ở riêng lẻ khi xây dựng mới phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công thì khi xây thêm tầng phải ...

Xem thêm

QUY HOẠCH TREO LÀ GÌ? ĐẤT QUY HOẠCH TREO CÓ SỬ DỤNG ĐƯỢC KHÔNG?

QUY HOẠCH TREO LÀ GÌ? ĐẤT QUY HOẠCH TREO CÓ SỬ DỤNG ĐƯỢC KHÔNG?

Hiện nay pháp luật nói chung và pháp luật đất đai nói riêng không giải thích thế nào là quy hoạch treo. Mặc dù pháp luật không giải thích nhưng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật ...

Xem thêm