Nhà đất


ĐẤT ĐÃ CÓ THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT THÌ CÓ ĐƯỢC THẾ CHẤP KHÔNG?

ĐẤT ĐÃ CÓ THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT THÌ CÓ ĐƯỢC THẾ CHẤP KHÔNG?

Theo điểm g khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai 2013, Hộ gia đình, cá nhân được quyền thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh ...

Xem thêm

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG LÀ GÌ? CÓ ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG KHÔNG?

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG LÀ GÌ? CÓ ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG KHÔNG?

Đầu tiên, tại khoản 6 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 có định nghĩa về chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất. ...

Xem thêm

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CHO THUÊ ĐẤT CÔNG ÍCH

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CHO THUÊ ĐẤT CÔNG ÍCH

Căn cứ khoản 1 Điều 132 Luật đất đai năm 2013 có thể hiểu đất công ích là quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, ...

Xem thêm

ĐẤT QUY HOẠCH GIÁO DỤC LÀ GÌ? CÓ MUA BÁN ĐƯỢC KHÔNG?

ĐẤT QUY HOẠCH GIÁO DỤC LÀ GÌ? CÓ MUA BÁN ĐƯỢC KHÔNG?

Đất quy hoạch giáo dục là một trong những loại đất trong quy hoạch sử dụng đất. Đây là loại đất chuyên dùng cho mục đích xây dựng và phát triển giáo dục. Nghĩa là đất quy hoạch giáo dục ...

Xem thêm

ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM CÓ CHO THUÊ ĐƯỢC KHÔNG? ĐIỀU KIỆN LÀ GÌ?

ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM CÓ CHO THUÊ ĐƯỢC KHÔNG? ĐIỀU KIỆN LÀ GÌ?

Căn cứ vào Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 thì đất trồng cây lâu năm là một trong những loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp. Ngoài đất trồng cây lâu năm thì nhóm đất nông nghiệp còn có ...

Xem thêm

NHÀ CHƯA HOÀN CÔNG CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

NHÀ CHƯA HOÀN CÔNG CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

Hoàn công nhà ở theo quy định là một thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng công trình nhà ở, nhằm xác nhận sự kiện các bên đầu tư, thi công đã hoàn thành nhà ở sau khi ...

Xem thêm

ĐẤT ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐƯỢC PHÉP MUA BÁN KHÔNG?

ĐẤT ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐƯỢC PHÉP MUA BÁN KHÔNG?

Giao đất không thu tiền sử dụng đất là trường hợp giao đất mà người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước khi thuộc một trong những trường hợp do pháp luật quy định. ...

Xem thêm

CHO THUÊ NHÀ, CÁ NHÂN CẦN PHẢI ĐÓNG NHỮNG LOẠI THUẾ NÀO?

CHO THUÊ NHÀ, CÁ NHÂN CẦN PHẢI ĐÓNG NHỮNG LOẠI THUẾ NÀO?

Tùy thuộc vào mức doanh thu, cá nhân cho thuê nhà có phải nộp các loại thuế sau đây ...

Xem thêm

NHẬN TIỀN ĐỀN BÙ THU HỒI ĐẤT THÌ CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ KHÔNG?

NHẬN TIỀN ĐỀN BÙ THU HỒI ĐẤT THÌ CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ KHÔNG?

Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở không còn đất ở, nhà ở trong địa bàn có đất bị thu hồi nhưng không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở ...

Xem thêm

CHUNG CƯ MINI LÀ GÌ? XÂY DỰNG CÓ PHẢI XIN PHÉP KHÔNG?

CHUNG CƯ MINI LÀ GÌ? XÂY DỰNG CÓ PHẢI XIN PHÉP KHÔNG?

Nhà chung cư mini là nhà ở do hộ gia đình, cá nhân xây dựng có từ hai tẩng trở lên mà tại mỗi tầng có từ hai căn hộ trở lên và mỗi căn hộ được thiết kế, xây ...

Xem thêm