Nhà đất


NHÀ CHƯA CÓ SỔ ĐỎ THÌ CÓ CHO THUÊ ĐƯỢC KHÔNG?

NHÀ CHƯA CÓ SỔ ĐỎ THÌ CÓ CHO THUÊ ĐƯỢC KHÔNG?

Theo Khoản 2 Điều 118 Luật Nhà ở 2014, nhà ở khi cho thuê không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng) nhưng phải có giấy tờ thay thế. Theo đó, Khoản 9 Điều 72 Nghị ...

Xem thêm

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ SẼ BỊ THU HỒI SỔ THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2024

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ SẼ BỊ THU HỒI SỔ THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2024

Theo quy định tại khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 06 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi Sổ đỏ từ 01/01/2025 bao gồm ...

Xem thêm

SỬ DỤNG ĐẤT SAI MỤC ĐÍCH THÌ CÓ BỊ THU HỒI KHÔNG?

SỬ DỤNG ĐẤT SAI MỤC ĐÍCH THÌ CÓ BỊ THU HỒI KHÔNG?

Như vậy, theo quy định trên, nếu người sử dụng đất sử dụng không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về ...

Xem thêm

CHỦ CŨ KHÔNG HOÀN CÔNG NHÀ Ở, CHỦ MỚI CÓ THỰC HIỆN HOÀN CÔNG ĐƯỢC KHÔNG?

CHỦ CŨ KHÔNG HOÀN CÔNG NHÀ Ở, CHỦ MỚI CÓ THỰC HIỆN HOÀN CÔNG ĐƯỢC KHÔNG?

Hoàn công có ý nghĩa là điều kiện để được cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó thể hiện những thay đổi về hiện trạng nhà đất sau khi thi công. Đối với nhà riêng ...

Xem thêm

VIỆT KIỀU CÓ ĐƯỢC NHẬN TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC KHÔNG?

VIỆT KIỀU CÓ ĐƯỢC NHẬN TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC KHÔNG?

Tặng cho quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận bằng văn bản hợp đồng giữa bên tặng cho và bên được tặng cho và bên được tặng cho, theo đó bên tặng cho giao quyền sử dụng đất cho ...

Xem thêm

CHA MẸ CHỒNG BÁN NHÀ CHO CON DÂU THÌ CÓ ĐƯỢC MIỄN THUẾ KHÔNG?

CHA MẸ CHỒNG BÁN NHÀ CHO CON DÂU THÌ CÓ ĐƯỢC MIỄN THUẾ KHÔNG?

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp trong một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. ...

Xem thêm

CÓ ĐƯỢC TỰ Ý HỦY HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC ĐÃ CÔNG CHỨNG KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC TỰ Ý HỦY HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC ĐÃ CÔNG CHỨNG KHÔNG?

Hợp đồng đặt cọc là thỏa thuận của các bên xác lập việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc tài sản có giá trị để đảm bảo cho một hợp đồng, thỏa thuận sẽ thực hiện. ...

Xem thêm

CHẬM SANG TÊN SỔ HỒNG CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

CHẬM SANG TÊN SỔ HỒNG CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

Sang tên Sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất (chỉ có đất), quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (có đất và nhà ở hoặc các tài sản khác gắn liền với đất). ...

Xem thêm

CHỦ CŨ KHÔNG HOÀN CÔNG NHÀ Ở, CHỦ MỚI CÓ THỰC HIỆN HOÀN CÔNG ĐƯỢC KHÔNG?

CHỦ CŨ KHÔNG HOÀN CÔNG NHÀ Ở, CHỦ MỚI CÓ THỰC HIỆN HOÀN CÔNG ĐƯỢC KHÔNG?

Hiện nay, pháp luật chưa giải thích cụ thể khái niệm về hoàn công là gì. Tuy nhiên, có thể hiểu, hoàn công (hay còn gọi là hoàn công xây dựng) là việc mà một cá nhân, tổ chức được ...

Xem thêm

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỨNG TÊN CHỦ CŨ CÓ ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG KHÔNG?

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỨNG TÊN CHỦ CŨ CÓ ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG KHÔNG?

Về nguyên tắc như trên đã phân tích, trước khi khởi công xây dựng công trình thì chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng nếu như công trình thuộc đối tượng bắt buộc phải xin cấp giấy phép ...

Xem thêm