Nhà đất


Một số vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình

Một số vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý, Nhà nước giao cho người dân quyền sử dụng nên Nhà nước cấp cho người dân giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc ...

Xem thêm

THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Trong quá trình sử dụng đất người sử dụng đất có quyền đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất để có thể khai thác hiệu quả tối đa giá trị quyền sử dụng đất. Thủ tục xin chuyển ...

Xem thêm

Rủi ro khi mua bán nhà đất bằng giấy tay

Rủi ro khi mua bán nhà đất bằng giấy tay

Hầu hết mọi người đều lường trước những rủi ro khi mua đất bằng giấy tay có thể gặp phải. Nhưng do hoàn cảnh hay điều kiện riêng của từng người mà vẫn có nhiều người chấp nhận mua đất ...

Xem thêm

Tư vấn về giải quyết tranh chấp khi bị lấn chiếm đất đai

Tư vấn về giải quyết tranh chấp khi bị lấn chiếm đất đai

Luật sư tư vấn về thẩm quyền giải quyết tranh chấp về đất bị gia đình khác lấn chiếm? Làm thế nào để phía cơ quan đất đai thu hồi đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử ...

Xem thêm

Hỏi tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất?

Hỏi tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất?

Tôi có một thửa đất mục đích sử dụng thửa đất ghi trong giấy chứng nhận là đất nuôi trồng thủy sản. Bây giờ tôi muốn chuyển sang là đất trồng cây lâu năm được không? Hồ sơ tôi cần ...

Xem thêm

Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất

Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất

Thủ tục khởi kiện vụ án tranh chấp về quyền sử dụng đất được hướng dẫn, tư vấn tại công ty Luật Nhân Hòa bao gồm các bước và nội dung về xác định thẩm quyền tòa án, chuẩn bị ...

Xem thêm

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đai

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đai

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau ...

Xem thêm