Nhà đất


SỔ ĐỎ BỊ CON GHI BẬY VÀO CÓ BỊ MẤT GIÁ TRỊ HAY KHÔNG?

SỔ ĐỎ BỊ CON GHI BẬY VÀO CÓ BỊ MẤT GIÁ TRỊ HAY KHÔNG?

Trong nhiều trường hợp, do bất cẩn mà để giấy tờ nhà đất (sổ đỏ, sổ hồng,...) ở bên ngoài và bị con vô ý ghi, vẽ trên sổ đỏ, sổ hồng. Vậy trong trường hợp sổ đỏ bị con ...

Xem thêm

THỦ TỤC TẶNG CHO ĐẤT TỪ BỐ MẸ SANG CON

THỦ TỤC TẶNG CHO ĐẤT TỪ BỐ MẸ SANG CON

Khi bố mẹ muốn tặng cho đất cho con thì cần phải thực hiện các bước gì? điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục tặng cho đất cho con. ...

Xem thêm

THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA SANG ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA SANG ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thuỷ sản. ...

Xem thêm

SỔ ĐỎ ĐỨNG TÊN NGƯỜI ĐÃ MẤT CÓ THỂ SANG TÊN ĐƯỢC KHÔNG?

SỔ ĐỎ ĐỨNG TÊN NGƯỜI ĐÃ MẤT CÓ THỂ SANG TÊN ĐƯỢC KHÔNG?

Sổ đỏ chính là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên thực tế người dân gọi là sổ đỏ là xác định theo màu sắc của giấy chứng nhận, pháp luật về Đất đai không có quy định gì ...

Xem thêm

NGƯỜI DÂN CÓ ĐƯỢC PHÉP XÂY NHÀ TRÊN ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÔNG?

NGƯỜI DÂN CÓ ĐƯỢC PHÉP XÂY NHÀ TRÊN ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÔNG?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 153 Luật Đất đai 2013, đất thương mại, dịch vụ là đất sử dụng xây dựng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại và các công trình khác phục vụ cho kinh ...

Xem thêm

NHỮNG RỦI RO KHI MUA BÁN NHÀ ĐẤT BẰNG VI BẰNG

NHỮNG RỦI RO KHI MUA BÁN NHÀ ĐẤT BẰNG VI BẰNG

Khi thực hiện giao dịch dân sự mua bán nhà đất, việc lập vi bằng thường liên quan đến việc ghi nhận hành vi, sự kiện giao nhận tiền, giao nhận giấy tờ, nhà đất giữa các bên có thể ...

Xem thêm

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Theo Điều 54 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai là quyền của chủ đầu tư dự án bất động sản. Chủ đầu tư dự án có quyền bán, ...

Xem thêm

CHUYỂN TỪ ĐẤT VƯỜN LÊN THỔ CƯ PHẢI ĐÓNG BAO NHIÊU TIỀN?

CHUYỂN TỪ ĐẤT VƯỜN LÊN THỔ CƯ PHẢI ĐÓNG BAO NHIÊU TIỀN?

Khi xin chuyển mục đích từ đất vườn lên đất thổ cư thì phải đóng bao nhiêu tiền sử dụng đất? hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn lên đất thổ cư ...

Xem thêm

CÔ TẶNG CHO CHÁU RUỘT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÌ CÓ ĐƯỢC MIỄN THUẾ KHÔNG?

CÔ TẶNG CHO CHÁU RUỘT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÌ CÓ ĐƯỢC MIỄN THUẾ KHÔNG?

Tặng cho quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sở hữu từ bên tặng cho cho bên nhận tặng cho. Bên cạnh quy định về điều kiện, thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất thì vấn đề nộp ...

Xem thêm

TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Trong một số trường hợp, người ở trong nước muốn tặng cho quyền sử dụng đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng không hiểu rõ các quy định pháp luật về vấn đề này như thế ...

Xem thêm