Thừa Kế


DI CHÚC SAI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ HỦY BỎ ĐƯỢC KHÔNG?

DI CHÚC SAI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ HỦY BỎ ĐƯỢC KHÔNG?

Hỷ bỏ di chúc là việc người để lại di chúc, thông qua hành vi pháp lý hợp pháp để tuyên bố hủy hoặc không công nhận tất cả các di chúc do mình đã lập trước đó. ...

Xem thêm

CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ CỦA ANH EM CÙNG CHA KHÁC MẸ KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ CỦA ANH EM CÙNG CHA KHÁC MẸ KHÔNG?

Pháp luật về thừa kế hiện hành dựa trên cơ sở pháp luật luôn tôn trọng quyền định đoạt của người để lại di sản nên trường hợp nếu người để lại di sản mong muốn cho ai thừa kế ...

Xem thêm

KHƯỚC TỪ TÀI SẢN LÀ GÌ? KHƯỚC TỪ TÀI SẢN CÓ BẮT BUỘC CÔNG CHỨNG KHÔNG?

KHƯỚC TỪ TÀI SẢN LÀ GÌ? KHƯỚC TỪ TÀI SẢN CÓ BẮT BUỘC CÔNG CHỨNG KHÔNG?

Khước từ tài sản không phải là thuật ngữ được sử dụng trong các văn bản luật mà hiện nay, việc khước từ tài sản được hiểu là từ chối tài sản. Đặc biệt, việc khước từ tài sản thường ...

Xem thêm

ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHẬN GIỮA KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHẬN GIỮA KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

Theo quy định của pháp luật tại Điều 609 Bộ luật dân sự 2015 thì quyền hưởng thừa kế của mọi chủ thể được quyết định dựa theo di chúc hoặc theo pháp luật. Mọi cá nhân đều có quyền ...

Xem thêm

DI SẢN KHÔNG CÓ NGƯỜI THỪA KẾ THÌ SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

DI SẢN KHÔNG CÓ NGƯỜI THỪA KẾ THÌ SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho những người còn sống. Theo quy định tại Điều 634 Bộ luật dân sự: “Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản ...

Xem thêm

DI CHÚC CÓ HIỆU LỰC TRONG THỜI GIAN BAO LÂU?

DI CHÚC CÓ HIỆU LỰC TRONG THỜI GIAN BAO LÂU?

Di chúc, căn cứ theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2015, được hiểu là văn bản hoặc lời nói thể hiện ý chí, nguyện vọng của một người trong việc định đoạt tài sản, chuyển ...

Xem thêm

CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HAY KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HAY KHÔNG?

Khoản 1 Điều 183 Luật doanh nghiệp hiện hành quy định về doanh nghiệp tư nhân như sau: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài ...

Xem thêm

DI CHÚC LẬP KHÔNG ĐÚNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT THÌ CÓ HỦY BỎ ĐƯỢC KHÔNG?

DI CHÚC LẬP KHÔNG ĐÚNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT THÌ CÓ HỦY BỎ ĐƯỢC KHÔNG?

Trước khi tìm hiểu về thủ tục huỷ di chúc trái luật cần phải xem xét di chúc thế nào sẽ bị coi là trái luật. Theo đó, quy định về di chúc được nêu chi tiết tại Bộ luật ...

Xem thêm

ĐÃ ĐƯỢC CHA MẸ TẶNG CHO ĐẤT RIÊNG, THÌ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ KHI CHA MẸ MẤT KHÔNG?

ĐÃ ĐƯỢC CHA MẸ TẶNG CHO ĐẤT RIÊNG, THÌ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ KHI CHA MẸ MẤT KHÔNG?

Cha mẹ tặng cho quyền sử dụng đất cho con là một dạng tặng cho tài sản, việc tặng cho quyền sử dụng đất được thực hiện theo ý chí của người có quyền sử dụng đất là cha mẹ. ...

Xem thêm

TRẺ EM MỚI SINH THÌ CÓ QUYỀN ĐƯỢC HƯỎNG THỪA KẾ HAY KHÔNG?

TRẺ EM MỚI SINH THÌ CÓ QUYỀN ĐƯỢC HƯỎNG THỪA KẾ HAY KHÔNG?

Căn cứ theo Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015, người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng ...

Xem thêm