Thừa Kế


DI CHÚC MIỆNG LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC MIỆNG

DI CHÚC MIỆNG LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC MIỆNG

Di chúc miệng là một trong hai hình thức của di chúc được quy định trong Bộ luật dân sự. Cụ thể ghi chúc miệng được thể hiện qua lời nói trực tiếp của người để lại di chúc truyền ...

Xem thêm

NGƯỜI ĐÃ CHẾT CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG?

NGƯỜI ĐÃ CHẾT CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG?

Người đã chết có được hưởng di sản hay không? Nếu được hưởng thì hưởng ra sao? Nếu không thì sẽ chia di sản đó như thế nào? Căn cứ vào đâu theo quy định hiện hành của pháp luật? ...

Xem thêm

THỦ TỤC TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

THỦ TỤC TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Từ chối nhận di sản thừa kế là hành vi thể hiện ý chỉ của cá nhân khi được nhận tài sản hợp pháp từ người khác để lại. ...

Xem thêm

Thủ tục cấp lại khai sinh cho người cao tuổi

Thủ tục cấp lại khai sinh cho người cao tuổi

Hiện nay nhiều người bị mất giấy khai sinh, nhất là những người cao tuổi và khi có những vấn đề pháp lý phát sinh thì thường gặp phải nhiều vướng mắt không giải quyết được (như thủ tục khai ...

Xem thêm