Thừa Kế


NHẬN THỪA KẾ LÀ NHÀ ĐẤT CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ KHÔNG?

NHẬN THỪA KẾ LÀ NHÀ ĐẤT CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ KHÔNG?

Theo khoản 9 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế là bất động sản phải nộp thuế thu nhập cá nhân, trừ các trường hợp được miễn thuế theo quy định pháp luật. ...

Xem thêm

CÓ KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ LÀ ĐẤT ĐANG NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC KHÔNG?

CÓ KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ LÀ ĐẤT ĐANG NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC KHÔNG?

Tiền sử dụng đất được quy định cụ thể tại Khoản 21 Điều 3 Luật đất đai 2013 là một nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với phần diện tích đất được Nhà nước giao đất, ...

Xem thêm

CHỒNG QUA ĐỜI VỢ CÓ ĐƯỢC NHẬN TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI KHÔNG?

CHỒNG QUA ĐỜI VỢ CÓ ĐƯỢC NHẬN TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI KHÔNG?

Theo quy định hiện hành, nếu chồng chết, người vợ sẽ có cơ hội được hưởng bảo hiểm xã hội với các quyền lợi của chế độ tử tuất. ...

Xem thêm

HAI VỢ CHỒNG CÓ THỂ LẬP CHUNG MỘT BẢN DI CHÚC ĐƯỢC KHÔNG?

HAI VỢ CHỒNG CÓ THỂ LẬP CHUNG MỘT BẢN DI CHÚC ĐƯỢC KHÔNG?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. ...

Xem thêm

DI CHÚC CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI LÀ GÌ? CÓ CẦN PHẢI CÔNG CHỨNG CHỨNG THỰC KHÔNG?

DI CHÚC CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI LÀ GÌ? CÓ CẦN PHẢI CÔNG CHỨNG CHỨNG THỰC KHÔNG?

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Di chúc là ...

Xem thêm

KHI NÀO THÌ CON RIÊNG ĐƯỢC NHẬN THỪA KẾ CỦA MỆ KẾ, CHA DƯỢNG?

KHI NÀO THÌ CON RIÊNG ĐƯỢC NHẬN THỪA KẾ CỦA MỆ KẾ, CHA DƯỢNG?

Con riêng được hiểu là con của một bên vợ hoặc chồng với người khác. Tức là trước khi người vợ hoặc người chồng kết hôn, họ đã có con với người khác, hoặc cũng có trường hợp con được ...

Xem thêm

NGƯỜI KHÔNG CÒN MINH MẪN THÌ CÓ LẬP DI CHÚC ĐƯỢC KHÔNG?

NGƯỜI KHÔNG CÒN MINH MẪN THÌ CÓ LẬP DI CHÚC ĐƯỢC KHÔNG?

Di chúc được hiểu là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Căn cứ các điều từ 627 đến điều 631 của bộ luật dân sự năm ...

Xem thêm

DI CHÚC SAI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ HỦY BỎ ĐƯỢC KHÔNG?

DI CHÚC SAI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ HỦY BỎ ĐƯỢC KHÔNG?

Hỷ bỏ di chúc là việc người để lại di chúc, thông qua hành vi pháp lý hợp pháp để tuyên bố hủy hoặc không công nhận tất cả các di chúc do mình đã lập trước đó. ...

Xem thêm

CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ CỦA ANH EM CÙNG CHA KHÁC MẸ KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ CỦA ANH EM CÙNG CHA KHÁC MẸ KHÔNG?

Pháp luật về thừa kế hiện hành dựa trên cơ sở pháp luật luôn tôn trọng quyền định đoạt của người để lại di sản nên trường hợp nếu người để lại di sản mong muốn cho ai thừa kế ...

Xem thêm

KHƯỚC TỪ TÀI SẢN LÀ GÌ? KHƯỚC TỪ TÀI SẢN CÓ BẮT BUỘC CÔNG CHỨNG KHÔNG?

KHƯỚC TỪ TÀI SẢN LÀ GÌ? KHƯỚC TỪ TÀI SẢN CÓ BẮT BUỘC CÔNG CHỨNG KHÔNG?

Khước từ tài sản không phải là thuật ngữ được sử dụng trong các văn bản luật mà hiện nay, việc khước từ tài sản được hiểu là từ chối tài sản. Đặc biệt, việc khước từ tài sản thường ...

Xem thêm