Thừa Kế


THỪA KẾ THEO DI CHÚC LÀ GÌ? KHÁC GÌ SO VỚI THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT?

THỪA KẾ THEO DI CHÚC LÀ GÌ? KHÁC GÌ SO VỚI THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. ...

Xem thêm

CON RIÊNG KHÔNG CÓ TÊN TRONG SỔ HỘ KHẨU THÌ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ HAY KHÔNG?

CON RIÊNG KHÔNG CÓ TÊN TRONG SỔ HỘ KHẨU THÌ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ HAY KHÔNG?

Hiện có hai hình thức nhận di sản thừa kế là hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Và các cá nhân đều bình đẳng về quyền hưởng di sản so với người khác. ...

Xem thêm

TRANH CHẤP THỪA KẾ LÀ ĐẤT ĐAI CÓ PHẢI HÒA GIẢI Ở CẤP XÃ HAY KHÔNG? HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐỂ KHỞI KIỆN TRANH CHẤP THỪA KẾ ĐẤT ĐAI

TRANH CHẤP THỪA KẾ LÀ ĐẤT ĐAI CÓ PHẢI HÒA GIẢI Ở CẤP XÃ HAY KHÔNG? HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐỂ KHỞI KIỆN TRANH CHẤP THỪA KẾ ĐẤT ĐAI

Khi xảy ra tranh chấp đất đai, Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải ở cơ sở (thông qua hòa giải viên). Trường hợp các bên tranh chấp ...

Xem thêm

DI CHÚC CÓ QUY ĐỊNH THỜI GIAN BAO LÂU THÌ HẾT HIỆU LỰC HAY KHÔNG?

DI CHÚC CÓ QUY ĐỊNH THỜI GIAN BAO LÂU THÌ HẾT HIỆU LỰC HAY KHÔNG?

Di chúc là văn bản (hoặc di chúc miệng) ghi lại ý nguyện của người lập nhằm để lại tài sản của mình cho người khác sau khi bản thân chết. Do đó, thời điểm có hiệu lực của di ...

Xem thêm

DI CHÚC ĐƯỢC LẬP BẰNG GHI ÂM, GHI HÌNH CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

DI CHÚC ĐƯỢC LẬP BẰNG GHI ÂM, GHI HÌNH CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

Di chúc hợp pháp phải đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015 ...

Xem thêm

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI GIẢ CHỮ KÝ TRONG DI CHÚC

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI GIẢ CHỮ KÝ TRONG DI CHÚC

Tất cả các hình thức di chúc bằng văn bản nêu trên đều cần phải có chữ ký của người viết di chúc, thậm chí trong trường hợp không có người làm chứng thì người viết di chúc còn phải ...

Xem thêm

LÀM GIẢ DI CHÚC CÓ BỊ ĐI TÙ KHÔNG?

LÀM GIẢ DI CHÚC CÓ BỊ ĐI TÙ KHÔNG?

Di chúc là ý chí của người để lại di sản thừa kế nhằm để tài sản của mình cho người khác sau khi người này chết. Do đó, có thể hiểu, di chúc là ý chí và nguyện vọng ...

Xem thêm

NHỮNG AI KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHỨNG KHI LẬP DI CHÚC

NHỮNG AI KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHỨNG KHI LẬP DI CHÚC

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng hoặc không có người làm chứng vẫn có giá trị pháp lý nếu có đủ điều kiện. Riêng với di chúc thừa kế nhà đất bằng văn bản có người làm ...

Xem thêm

MUỐN LẬP DI CHÚC ĐỂ LẠI ĐẤT CHO NGƯỜI KHÁC NHƯNG KHÔNG CHO BÁN ĐẤT THÌ CÓ ĐƯỢC HAY KHÔNG?

MUỐN LẬP DI CHÚC ĐỂ LẠI ĐẤT CHO NGƯỜI KHÁC NHƯNG KHÔNG CHO BÁN ĐẤT THÌ CÓ ĐƯỢC HAY KHÔNG?

Di chúc là sự thể hiện “ý chí” của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vậy, người dân có quyền lập di chúc để lại đất nhưng không cho bán không? ...

Xem thêm

CÔ DÌ CHÚ BÁC CÓ ĐƯỢC CHIA DI SẢN THỪA KẾ KHI BỐ MẸ MẤT

CÔ DÌ CHÚ BÁC CÓ ĐƯỢC CHIA DI SẢN THỪA KẾ KHI BỐ MẸ MẤT

Nhà đất là di sản thừa kế rất phổ biến và có giá trị lớn. Tuy nhiên, do nhiều người không hiểu quy định của pháp luật dẫn đến tranh chấp về thừa kế, mà chủ yếu là anh em, ...

Xem thêm