Thừa Kế


ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHẬN GIỮA KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHẬN GIỮA KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

Theo quy định của pháp luật tại Điều 609 Bộ luật dân sự 2015 thì quyền hưởng thừa kế của mọi chủ thể được quyết định dựa theo di chúc hoặc theo pháp luật. Mọi cá nhân đều có quyền ...

Xem thêm

DI SẢN KHÔNG CÓ NGƯỜI THỪA KẾ THÌ SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

DI SẢN KHÔNG CÓ NGƯỜI THỪA KẾ THÌ SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho những người còn sống. Theo quy định tại Điều 634 Bộ luật dân sự: “Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản ...

Xem thêm

DI CHÚC CÓ HIỆU LỰC TRONG THỜI GIAN BAO LÂU?

DI CHÚC CÓ HIỆU LỰC TRONG THỜI GIAN BAO LÂU?

Di chúc, căn cứ theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2015, được hiểu là văn bản hoặc lời nói thể hiện ý chí, nguyện vọng của một người trong việc định đoạt tài sản, chuyển ...

Xem thêm

CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HAY KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HAY KHÔNG?

Khoản 1 Điều 183 Luật doanh nghiệp hiện hành quy định về doanh nghiệp tư nhân như sau: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài ...

Xem thêm

DI CHÚC LẬP KHÔNG ĐÚNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT THÌ CÓ HỦY BỎ ĐƯỢC KHÔNG?

DI CHÚC LẬP KHÔNG ĐÚNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT THÌ CÓ HỦY BỎ ĐƯỢC KHÔNG?

Trước khi tìm hiểu về thủ tục huỷ di chúc trái luật cần phải xem xét di chúc thế nào sẽ bị coi là trái luật. Theo đó, quy định về di chúc được nêu chi tiết tại Bộ luật ...

Xem thêm

ĐÃ ĐƯỢC CHA MẸ TẶNG CHO ĐẤT RIÊNG, THÌ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ KHI CHA MẸ MẤT KHÔNG?

ĐÃ ĐƯỢC CHA MẸ TẶNG CHO ĐẤT RIÊNG, THÌ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ KHI CHA MẸ MẤT KHÔNG?

Cha mẹ tặng cho quyền sử dụng đất cho con là một dạng tặng cho tài sản, việc tặng cho quyền sử dụng đất được thực hiện theo ý chí của người có quyền sử dụng đất là cha mẹ. ...

Xem thêm

TRẺ EM MỚI SINH THÌ CÓ QUYỀN ĐƯỢC HƯỎNG THỪA KẾ HAY KHÔNG?

TRẺ EM MỚI SINH THÌ CÓ QUYỀN ĐƯỢC HƯỎNG THỪA KẾ HAY KHÔNG?

Căn cứ theo Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015, người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng ...

Xem thêm

THỪA KẾ THEO DI CHÚC LÀ GÌ? KHÁC GÌ SO VỚI THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT?

THỪA KẾ THEO DI CHÚC LÀ GÌ? KHÁC GÌ SO VỚI THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. ...

Xem thêm

CON RIÊNG KHÔNG CÓ TÊN TRONG SỔ HỘ KHẨU THÌ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ HAY KHÔNG?

CON RIÊNG KHÔNG CÓ TÊN TRONG SỔ HỘ KHẨU THÌ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ HAY KHÔNG?

Hiện có hai hình thức nhận di sản thừa kế là hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Và các cá nhân đều bình đẳng về quyền hưởng di sản so với người khác. ...

Xem thêm

TRANH CHẤP THỪA KẾ LÀ ĐẤT ĐAI CÓ PHẢI HÒA GIẢI Ở CẤP XÃ HAY KHÔNG? HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐỂ KHỞI KIỆN TRANH CHẤP THỪA KẾ ĐẤT ĐAI

TRANH CHẤP THỪA KẾ LÀ ĐẤT ĐAI CÓ PHẢI HÒA GIẢI Ở CẤP XÃ HAY KHÔNG? HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐỂ KHỞI KIỆN TRANH CHẤP THỪA KẾ ĐẤT ĐAI

Khi xảy ra tranh chấp đất đai, Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải ở cơ sở (thông qua hòa giải viên). Trường hợp các bên tranh chấp ...

Xem thêm