Thừa Kế


DI CHÚC CÓ QUY ĐỊNH THỜI GIAN BAO LÂU THÌ HẾT HIỆU LỰC HAY KHÔNG?

DI CHÚC CÓ QUY ĐỊNH THỜI GIAN BAO LÂU THÌ HẾT HIỆU LỰC HAY KHÔNG?

Di chúc là văn bản (hoặc di chúc miệng) ghi lại ý nguyện của người lập nhằm để lại tài sản của mình cho người khác sau khi bản thân chết. Do đó, thời điểm có hiệu lực của di ...

Xem thêm

DI CHÚC ĐƯỢC LẬP BẰNG GHI ÂM, GHI HÌNH CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

DI CHÚC ĐƯỢC LẬP BẰNG GHI ÂM, GHI HÌNH CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

Di chúc hợp pháp phải đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015 ...

Xem thêm

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI GIẢ CHỮ KÝ TRONG DI CHÚC

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI GIẢ CHỮ KÝ TRONG DI CHÚC

Tất cả các hình thức di chúc bằng văn bản nêu trên đều cần phải có chữ ký của người viết di chúc, thậm chí trong trường hợp không có người làm chứng thì người viết di chúc còn phải ...

Xem thêm

LÀM GIẢ DI CHÚC CÓ BỊ ĐI TÙ KHÔNG?

LÀM GIẢ DI CHÚC CÓ BỊ ĐI TÙ KHÔNG?

Di chúc là ý chí của người để lại di sản thừa kế nhằm để tài sản của mình cho người khác sau khi người này chết. Do đó, có thể hiểu, di chúc là ý chí và nguyện vọng ...

Xem thêm

NHỮNG AI KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHỨNG KHI LẬP DI CHÚC

NHỮNG AI KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHỨNG KHI LẬP DI CHÚC

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng hoặc không có người làm chứng vẫn có giá trị pháp lý nếu có đủ điều kiện. Riêng với di chúc thừa kế nhà đất bằng văn bản có người làm ...

Xem thêm

MUỐN LẬP DI CHÚC ĐỂ LẠI ĐẤT CHO NGƯỜI KHÁC NHƯNG KHÔNG CHO BÁN ĐẤT THÌ CÓ ĐƯỢC HAY KHÔNG?

MUỐN LẬP DI CHÚC ĐỂ LẠI ĐẤT CHO NGƯỜI KHÁC NHƯNG KHÔNG CHO BÁN ĐẤT THÌ CÓ ĐƯỢC HAY KHÔNG?

Di chúc là sự thể hiện “ý chí” của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vậy, người dân có quyền lập di chúc để lại đất nhưng không cho bán không? ...

Xem thêm

CÔ DÌ CHÚ BÁC CÓ ĐƯỢC CHIA DI SẢN THỪA KẾ KHI BỐ MẸ MẤT

CÔ DÌ CHÚ BÁC CÓ ĐƯỢC CHIA DI SẢN THỪA KẾ KHI BỐ MẸ MẤT

Nhà đất là di sản thừa kế rất phổ biến và có giá trị lớn. Tuy nhiên, do nhiều người không hiểu quy định của pháp luật dẫn đến tranh chấp về thừa kế, mà chủ yếu là anh em, ...

Xem thêm

CÓ THỂ LẬP DI CHÚC ĐỂ LẠI TÀI SẢN CHO NGƯỜI DƯNG ĐƯỢC KHÔNG?

CÓ THỂ LẬP DI CHÚC ĐỂ LẠI TÀI SẢN CHO NGƯỜI DƯNG ĐƯỢC KHÔNG?

Nhiều người cứ quan niệm rằng khi lập di chúc thì phải lập di chúc để lại tài sản cho người thân trong gia đình, có quan hệ huyết thống thì mới được pháp luật công nhận, còn việc để ...

Xem thêm

CHA MẸ LẬP DI CHÚC CÓ CẦN CHỮ KÝ CỦA TẤT CẢ CÁC CON KHÔNG?

CHA MẸ LẬP DI CHÚC CÓ CẦN CHỮ KÝ CỦA TẤT CẢ CÁC CON KHÔNG?

Cha, mẹ khi lập di chúc thì không cần phải có sự đồng ý của các con. Việc quyết định ai là người được hưởng di sản thừa kế và hưởng phần di sản thừa kế như thế nào hoàn ...

Xem thêm

NGƯỜI KHÔNG BIẾT CHỮ CÓ THỂ LẬP DI CHÚC ĐƯỢC KHÔNG?

NGƯỜI KHÔNG BIẾT CHỮ CÓ THỂ LẬP DI CHÚC ĐƯỢC KHÔNG?

Việc lập di chúc là quyền của người lập di chúc trong việc quyết định tài sản của mình sẽ được chuyển quyền cho ai sau khi mình chết đi, cũng như những người có quyền hưởng thừa kế. Và ...

Xem thêm