Thừa Kế


CON CỦA CON NUÔI CÓ ĐƯỢC THỪA KẾ THẾ VỊ TÀI SẢN CỦA CHA MẸ NUÔI KHÔNG?

CON CỦA CON NUÔI CÓ ĐƯỢC THỪA KẾ THẾ VỊ TÀI SẢN CỦA CHA MẸ NUÔI KHÔNG?

Theo quy định pháp luật, con nuôi được thừa kế tài sản của cha mẹ nuôi theo di chúc hoặc theo pháp luật. Vậy, nếu trong trường hợp người con nuôi chết trước cha mẹ nuôi thì con của người ...

Xem thêm

NHÀ ĐANG THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG CÓ THỂ LẬP DI CHÚC ĐƯỢC KHÔNG?

NHÀ ĐANG THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG CÓ THỂ LẬP DI CHÚC ĐƯỢC KHÔNG?

Có nhiều trường hợp khách hàng thắc mắc về việc nếu sổ hồng nhà đang thế chấp tại ngân hàng thì chủ sở hữu tài sản có được lập di chúc để định đoạt tài sản đó hay không, quy ...

Xem thêm

LẬP DI CHÚC MỚI CÓ CẦN PHẢI HUỶ DI CHÚC CŨ HAY KHÔNG?

LẬP DI CHÚC MỚI CÓ CẦN PHẢI HUỶ DI CHÚC CŨ HAY KHÔNG?

Khi lập di chúc mới có cần phải huỷ di chúc cũ không là vấn đề cũng khá nhiều người băn khoăn, thắc mắc. Vậy khi lập di chúc mới có bắt buộc phải huỷ di chúc cũ hay không? ...

Xem thêm

THỦ TỤC TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể từ chối nhận tài sản thừa kế tại Việt Nam được không? Trình tự, thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế của người Việt Nam định cư ở ...

Xem thêm

MỘT NGƯỜI CÓ THỂ LẬP DI CHÚC ĐỂ LẠI TÀI SẢN CHUNG VỚI NGƯỜI KHÁC KHÔNG?

MỘT NGƯỜI CÓ THỂ LẬP DI CHÚC ĐỂ LẠI TÀI SẢN CHUNG VỚI NGƯỜI KHÁC KHÔNG?

Kính thưa luật sư, luật sư cho tôi hỏi, anh trai tôi có góp vốn mua chung 1 căn nhà với 3 người bạn, cả 3 người hiện đang đứng đồng sở hữu trên căn nhà đấy. Giờ anh của ...

Xem thêm

NGƯỜI Ở NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ UỶ QUYỀN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ Ở VIỆT NAM ĐƯỢC KHÔNG?

NGƯỜI Ở NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ UỶ QUYỀN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ Ở VIỆT NAM ĐƯỢC KHÔNG?

Người ở nước ngoài có thể lập hợp đồng ủy tại Cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài để uỷ quyền cho người tại Việt Nam thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế ở Việt ...

Xem thêm

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA BIÊN BẢN HỌP THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA BIÊN BẢN HỌP THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

Biên bản họp gia đình thoả thuận phân chia di sản thừa kế thực chất là một mẫu biên bản được lập ra trong cuộc họp gia đình để ghi nhận tất cả các ý kiến của các thành viên ...

Xem thêm

NGƯỜI QUẢN LÝ DI SẢN THỪA KẾ THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

NGƯỜI QUẢN LÝ DI SẢN THỪA KẾ THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Vậy theo quy định pháp luật, ai là người có quyền quản lý di sản thừa kế? quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản thưà kế được quy định như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ...

Xem thêm

THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN THỪA KẾ RA NƯỚC NGOÀI QUY ĐỊNH THẾ NÀO?

THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN THỪA KẾ RA NƯỚC NGOÀI QUY ĐỊNH THẾ NÀO?

Trong một số trường hợp, người thừa kế đang định cư ở nước ngoài và họ nhận được một khoản tiền thừa kế lớn tại Việt Nam và họ muốn chuyển khoản tiền thừa kế này ra nước ngoài để ...

Xem thêm

KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ KHI CÓ NGƯỜI THỪA KẾ MẤT TÍCH

KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ KHI CÓ NGƯỜI THỪA KẾ MẤT TÍCH

Trong một số trường hợp, khi một người chết để lại tài sản thừa kế nhưng một trong số những người thừa kế mất tích, không thể nào tìm được người đó để thực hiện thủ tục khai nhận di ...

Xem thêm