Thừa Kế


THỪA KẾ THẾ VỊ: ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HƯỞNG THỪA KẾ THẾ VỊ MỚI NHẤT

THỪA KẾ THẾ VỊ: ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HƯỞNG THỪA KẾ THẾ VỊ MỚI NHẤT

Thừa kế thế vị là gì? Điều kiện và các trường hợp được hưởng thừa kế thế vị? hồ sơ, trình tự thủ tục khai nhận hưởng thừa kế thế vị theo quy định của Luật thừa kế mới nhất ...

Xem thêm

DI CHÚC NHƯ THẾ NÀO LÀ HỢP PHÁP?ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC

DI CHÚC NHƯ THẾ NÀO LÀ HỢP PHÁP?ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC

Hình thức di chúc là sự thể hiện ý chí của người để lại tài sản ra bên ngoài thế giới khách quan, là sự chứa đựng nội dung của di chúc theo một trình tự kết cấu nhất định. ...

Xem thêm

TRANH CHẤP TÀI SẢN BỐ MẸ TẶNG CHO SAU KHI BỐ MẸ CHẾT

TRANH CHẤP TÀI SẢN BỐ MẸ TẶNG CHO SAU KHI BỐ MẸ CHẾT

Đất và nhà được cha và mẹ tặng cho tôi đứng tên cá nhân. Tuy nhiên ngôi nhà trên đất đó cha mẹ tôi đang ở và hộ khẩu đó do cha tôi là chủ hộ và một số anh ...

Xem thêm

DI CHÚC MIỆNG LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC MIỆNG

DI CHÚC MIỆNG LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC MIỆNG

Di chúc miệng là một trong hai hình thức của di chúc được quy định trong Bộ luật dân sự. Cụ thể ghi chúc miệng được thể hiện qua lời nói trực tiếp của người để lại di chúc truyền ...

Xem thêm

NGƯỜI ĐÃ CHẾT CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG?

NGƯỜI ĐÃ CHẾT CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG?

Người đã chết có được hưởng di sản hay không? Nếu được hưởng thì hưởng ra sao? Nếu không thì sẽ chia di sản đó như thế nào? Căn cứ vào đâu theo quy định hiện hành của pháp luật? ...

Xem thêm

THỦ TỤC TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

THỦ TỤC TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Từ chối nhận di sản thừa kế là hành vi thể hiện ý chỉ của cá nhân khi được nhận tài sản hợp pháp từ người khác để lại. ...

Xem thêm

Thủ tục cấp lại khai sinh cho người cao tuổi

Thủ tục cấp lại khai sinh cho người cao tuổi

Hiện nay nhiều người bị mất giấy khai sinh, nhất là những người cao tuổi và khi có những vấn đề pháp lý phát sinh thì thường gặp phải nhiều vướng mắt không giải quyết được (như thủ tục khai ...

Xem thêm