HAI HỘ GIA ĐÌNH CÓ ĐẤT LIỀN KỀ NHAU CÓ THỂ ĐỔI CHO NHAU ĐƯỢC KHÔNG?

Tư vấn trường hợp đổi đất giữa hai hộ gia đình. Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất giữa cá nhân với nhau.

Tóm tắt câu hỏi:

Nhờ các Luật Sư tư vấn giúp: Tôi và gia đình kế bên có hai thửa đất kề nhau. Nhưng thửa đất của hàng xóm nằm giữa hai thửa đất của nhà tôi. Nay tôi có ý định xây nhà nhưng diện tích một thửa đất thì không đủ xây theo kế hoạch của gia đình tôi. Nên tôi dự định hoán đổi quyền sử dụng đất của thửa đất hàng xóm với một trong hai thửa đất còn lại của tôi để tôi có hai thửa đất liền kề nhau nhằm mục đích xây dựng nhà trên hai thửa đất này nên tôi và gia đình kế bên đã thỏa thuận đổi đất cho nhau (cho thẳng hàng) bằng miệng. Nay tôi muốn nhờ A/C luật sư tư vấn giúp tôi các thủ tục về đổi đất giữa 2 gia đình. Nếu đổi đất như vậy có cần phải đi làm lại giấy chứng nhận sử dụng đất không?. Kèm theo cho Tôi xin mẫu Hợp đồng đổi đất giữa 2 gia đình. Xin trân trọng cảm ơn !

Câu hỏi được biên tập và đăng tải bởi Bộ phận tư vấn về pháp luật đất đai – Phòng trợ giúp pháp lý trực tuyến miễn phí của Công ty Luật Nhân Hòa.

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Nhân Hòa. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Bộ luật dân sự năm 2015.

Nghị định 43/2014/NĐ – CP

Thông tư 24/2014/TT – BTNMT

Thông tư 33/2017/TT- BTNMT

2. Nội dung tư vấn:

Dựa trên thông tin bạn cung cấp, với mong muốn hai thửa đất của của gia đình bạn được liền kề nhau nên bạn và gia đình kế bên đã thỏa thuận về việc đổi một phần đất cho nhau bằng miệng.

Xét thấy, việc đổi một phần đất cho nhau bằng miệng chỉ là thỏa thuận giữa hai gia đình và không phù hợp vpwos quy định về mặt hình thức theo quy định của pháp luật đất đai nên không được pháp luật công nhận, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro trong tranh chấp sau này. Bởi về mặt pháp lý, trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hai lô đất này đều thể hiện diện tích, cũng như hình dáng, vị trí mảnh đất của hai gia đình trước khi thỏa thuận đổi đất. Tại thời điểm này, bạn cũng dự định xây dựng nhà ở trên phần đất cũ của mình và phần đất được đổi quyền sử dụng đất với gia đình bên kia, nên nếu sau này giữa các bên có xảy ra tranh chấp thì quyền lợi của bạn sẽ bị ảnh hưởng.

Đồng thời, mặc dù tại Điều 167 Luật đất đai năm 2013, Nhà nước vẫn công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất của người sử dụng đất, nhưng phải được được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Việc đổi một phần đất giữa các hộ gia đình, cá nhân bằng miệng, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Luật đất đai năm 2013 được xác định là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Từ những phân tích nêu trên cho thấy việc chuyển đổi một phần đất giữa bạn và gia đình bên kia bằng thỏa thuận miệng không được pháp luật công nhận, và không đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Trong trường hợp này, để thực hiện việc chuyển đổi đất một cách hợp pháp, bạn và gia đình bên kia có mảnh đất tiếp giáp với mảnh đất của bạn thì bạn có thể thực hiện theo các phương án cụ thể sau:

Thứ nhất, hai gia đình có thể ký kết hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất để chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với phần đất mà bạn và gia đình kế bên đang dự định đổi đất.

Như đã phân tích, tại khoản 1 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 có quy định về quyền của người sử dụng đất.

“Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này…”

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật đất đai năm 2013, khi bạn là người sử dụng đất hợp pháp với mảnh đất này, thì bạn hoàn toàn được quyền thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất với một phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình. Việc chuyển đổi quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện khi bạn đáp ứng các điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Điều 188 Luật đất đai năm 2013, theo đó phải đáp ứng điều kiện:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng;

Việc chuyển đổi quyền sử dụng đất phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Ngoài ra, trường hợp phần đất thuộc mảnh đất mà hai gia đình đang dự định chuyển đổi cho nhau được xác định là thuộc loại đất nông nghiệp, thì việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn phải đáp ứng điều kiện được quy định tại Điều 190 Luật đất đai năm 2013, theo đó:

“Điều 190. Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.”

Khi xác định phần đất dự định chuyển đổi quyền sử dụng đất của hai gia đình đều đáp ứng điều kiện để được chuyển đổi thì trong trường hợp này gia đình bạn và gia đình bên kia có thể thỏa thuận về việc đổi đất (chuyển đổi quyền sử dụng đất) cho nhau. Tuy nhiên, vì gia đình bạn và nhà có đất liền kề kế bên chỉ đổi cho nhau một phần diện tích đất trong lô đất của mình để hình dạng mảnh đất của hai nhà được thẳng hàng, cân đối. Trong trường hợp này, trước khi thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất cho nhau, thì hai gia đình phải tiến hành thủ tục tách thửa đối với phần diện tích đất hai gia đình muốn chuyển đổi cho nhau.

Đối việc với tách thửa đất đối với phần diện tích đất nằm trong lô đất của mỗi nhà thì cần đảm bảo diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất theo từng loại đất được quy định trong quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất.

Trong trường hợp, với phần diện tích đất thuộc lô đất của mỗi nhà mà gia đình bạn và gia đình kế bên đang dự định chuyển đổi không đảm bảo diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì gia đình bạn vẫn có thể được phép tách thửa theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ – CP, cụ thể:

“Điều 29. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.”

Khi bạn và gia đình bên cạnh có đủ điều kiện để tách thửa đất theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi có đất ban hành và quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật đất đai năm 2013, thì bạn sẽ làm hồ sơ tách thửa kết hợp hợp thửa theo quy định tại khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT- BTNMT, theo đó gồm:

 • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo mẫu số 11/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
 • Kèm theo giấy tờ tùy thân của người sử dụng đất.

Bạn sẽ nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để thực hiện việc tách thửa/hợp thửa mảnh đất.

Sau khi tách thửa đất thì hai bên có thể cùng nhau ký hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với phần đất cần chuyển đổi. Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất là một trong những loại hợp đồng về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 500 Bộ luật dân sự năm 2015, theo đó người sử dụng đất là bạn sẽ thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất một phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình cho nhà kế bên, bên kia cũng thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo thỏa thuận, mà ở đây là chuyển đổi quyền sử dụng một phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của họ cho gia đình bạn. Nội dung hợp đồng, cũng như những điều khoản trong hợp đồng sẽ do bạn và gia đình có mảnh đất kế bên cùng thỏa thuận.

Sau khi thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất, hai bên sẽ thực hiện việc lập hồ sơ để thực hiện đăng ký biến động đất đai, chuyển quyền sang tên người sử dụng đất với phần đất chuyển đổi này. Về hồ sơ  chuyển đổi quyền sử dụng đất, theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT- BTNMT được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT – BTNMT:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu 09/ĐK;
 • Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất;
 • Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Bạn sẽ mang theo hồ sơ gồm những giấy tờ trên, cùng với giấy tờ tùy thân của bạn và gia đình kế bên đem đến nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Phòng tài nguyên và môi trường nơi có đất để làm thủ tục chuyển quyền sang tên đối với phần đất được chuyển đổi quyền sử dụng đất, và hợp thửa với mảnh đất hiện tại của mình để hoàn tất việc thống nhất về quyền sử dụng đất đối với mảnh đất sau khi đổi một phần đất.

Thứ hai, bạn gia đình kế bên cũng có thể ký các hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho nhau để tặng cho nhau quyền sử dụng đất đối với những phần đất mà hai bên gia đình dự định đổi cho nhau để làm cho hình dạng mảnh đất của mỗi nhà đều cân đối, ranh giới được thẳng hàng.

Trong trường hợp này, việc tặng cho quyền sử dụng đất cũng cần đáp ứng các điều kiện được thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 167, Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 được trích dẫn ở trên.

Đồng thời, vì gia đình bạn và gia đình kế bên đều thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất đối với một phần diện tích đất của mảnh đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mỗi nhà, chứ không phải là tặng cho quyền sử dụng đối với toàn bộ diện tích đất này. Do vậy, cũng giống như trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất thì bạn cũng phải làm thủ tục tách thửa đất đối với phần đất mà hai gia đình dự tặng cho cho nhau.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cũng là một trong những loại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 500 Bộ luật dân sự năm 2015. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng chứng thực thì mới hợp pháp, bởi theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 thì:

“Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất.

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.”

Sau khi được ký kết hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có công chứng, chứng thực thì bạn và gia đình kia có thể thực hiện việc chuyển quyền sang tên tại cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất do được tặng cho quyền sử dụng đất cũng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT – BTNMT, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT – BTNMT, cụ thể gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09/ĐK;
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là hai bản trong đó, một bản hợp đồng thể hiện việc bạn tặng cho một phần diện tích đất của mình cho bên kia; còn một bản hợp đồng thể hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất của bên nhà bên kia cho bạn một phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng đất hợp pháp của họ
 • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cả hai phần đất dự định đổi.

Bạn sẽ nộp hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất do tặng cho quyền sử dụng đất đối với phần đất mà hai gia đình định tặng cho cho nhau  cùng giấy tờ tùy thân của hai bên gia đình đến tại cơ quan đăng ký đất đai để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng.

Như vậy, tùy vào từng trường hợp, bạn và gia đình kế bên có thể thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất mà hai gia đình đang định đổi thông qua việc tách thửa, ký kết hợp đồng tặng cho/chuyển đổi quyền sử dụng đất và tiến hành thủ tục đăng ký sang tên, chuyển quyền tại cơ quan có thẩm quyền về đăng ký đất đai.

Trên đây là một số chia sẻ của Luật sư, mọi yêu cầu hỗ trợ quý vị hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 0915.27.05.27 của chúng tôi. Công ty luật Nhân Hòa chuyên dịch vụ luật sư uy tín, tin cậy đảm bảo giải quyết mọi vướng mắc bạn gặp phải.

Công ty Luật Nhân Hòa

Địa chỉ: 02 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM

Email: luatsunhanhoa@gmail.com

Hotline: 0915. 27.05.27

Trân trọng!

 Facebook! Google! Twitter! Zingme!


NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN CÓ ĐƯỢC ĐỨNG TÊN TRÊN SỔ ĐỎ KHÔNG?

NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN CÓ ĐƯỢC ĐỨNG TÊN TRÊN SỔ ĐỎ KHÔNG? Quy định pháp luật về quyền đứng tên trên sổ đỏ của người chưa thành niên.

ĐẤT ĐÃ GIAO ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN BỊ THU HỒI TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Khi nào thì đất đã giao để thực hiện dự án đầu tư bị thu hồi?

TƯ VẤN VỀ VẤN ĐỀ ĐỨNG TÊN CHUNG VỢ CHỒNG TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Việc ghi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tài sản chung vợ chồng được pháp luật quy định như thế nào?

THUẾ, PHÍ PHẢI NỘP KHI CHUYỂN ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẤT Ở

THUẾ, PHÍ PHẢI NỘP KHI CHUYỂN ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẤT Ở

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT NHẬN THỪA KẾ

Tư vấn về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất thừa kế. Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

CÓ ĐƯỢC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH TRÊN ĐẤT THUÊ TRÊN 30 NĂM

Người cho thuê đất thì đã xuất cảnh ra nước ngoài từ năm 1980 và từ đó không có thông tin liên lạc gì, chỉ có một người bà con của người đó đến thu tiền thê đất hằng năm nhưng giữa ba mẹ tôi và người đó không có giấy tờ về việc thuê đất hay trả tiền thuê đất, tất cả chỉ thỏa thuận miệng.

TƯ VẤN VỀ TRƯỜNG HỢP VỢ CHỒNG MUỐN TẶNG CHO ĐẤT CHO CON CHƯA THÀNH NIÊN KHI LY HÔN

Vợ chồng đang thực hiện thủ tục ly hôn, muốn tặng cho đất cho con chưa thành niên, trình tự, thủ tục và cách thực hiện như thế nào?

ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH CÓ THỂ TẶNG CHO ĐẤT KHI KHÔNG CÓ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN KHÁC KHÔNG?

Người chủ hộ đại diện đứng tên trên Giấy chứng nhận đất cấp cho "hộ gia đình" có được tặng cho đất mà không có sự đồng ý và chữ ký của thành viên khác trong hộ gia đình không?

VIỆT KIỀU CÓ THỂ ĐÒI LẠI ĐẤT NHỜ NGƯỜI KHÁC ĐỨNG TÊN DÙM KHÔNG?

Cụ thể nội dung sự việc như sau: Năm 2005, ông tôi là Việt Kiều Mỹ muốn mua một mảnh đất ở Việt Nam, tuy nhiên vì quy định lúc đó không cho Việt Kiều đứng tên sở hữu đất tại Việt Nam nên ông tôi mới đưa tiền (đưa tiền mặt và không viết giấy tờ) và nhờ một người em bà con đứng ra mua đất dùm, khi nào ông tôi có đủ điều kiện đứng tên đất tại Việt Nam thì sang tên lại cho ông tôi.

ĐẤT CÒN NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÌ CÓ ĐƯỢC THẾ CHẤP ĐỂ VAY VỐN NGÂN HÀNG KHÔNG?

Vợ chồng tôi có một thửa đất tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Thửa đất này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2018 nhưng do điều kiện kinh tế nên chúng tôi chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước nên trên sổ có ghi là đất nợ tiền sử dụng đất.

NHÀ ĐẤT QUY HOẠCH CÓ ĐƯỢC PHÉP MUA BÁN KHÔNG?

Xin chào luật sư. Tôi có câu hỏi xin được tư vấn, giải đáp như sau: Tôi có một căn nhà nằm ở quận Thủ Đức đã được cấp sổ hồng từ năm 2013. Hiện nhà tôi đang nằm trong diện quy hoạch mở rộng đường giao thông.

DIỆN TÍCH ĐẤT TRÊN SỔ ĐỎ BỊ SAI LỆCH SO VỚI THỰC TẾ PHẢI LÀM SAO?

Xin Luật sư cho cháu hỏi hiện nay đất trên thực tế diện tích đất nhà cháu là 523m2 nhưng trên giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất chỉ ghi nhận có 468m2. Vậy cháu phải làm thế nào để thay đổi được diện tích trên giấy tờ phù hợp với thực tế.

DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ ĐỐI VỚI ĐẤT CẤP CHO THƯƠNG BINH

Cháu muốn hỏi các bác vài câu hỏi mong các bác giải đáp giùm cháu, bố cháu là thương binh nặng loại 1/4 mất 83% sức khỏe được cấp một mảnh đất có diện tích là 302 m2. Được xây nhà tình nghĩa năm 1994 và cấp giấy sử dụng đất thổ cư năm 1994 và được sử dụng cho đến nay

TRANH CHẤP VỀ LỐI ĐI CHUNG GIỮA HAI NHÀ

Tranh chấp về lối đi chung giữa hai nhà. Đăng ký biến động đất đai khi xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề theo quy định.

HƯỚNG GIẢI QUYẾT KHI KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI KẾT QUẢ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Không đồng ý với kết quả định giá tài sản thì làm như thế nào? Điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất.

ĐẤT RUỘNG CÓ ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG HAY KHÔNG?

Chào Luật sư, xin vui lòng tư vấn giúp em vấn đề sau ạ. Em đang định mua 1 miếng đất 4m x 28m ở gần khu Công Nghiệp (cách thành phố Tân An-Tỉnh Long An khoảng 15km). Em định chừa 1 mét hành lang, xây mỗi phòng tầm 3m x 4.5m, và xây thêm 1 dãy lầu, ước tính được khoảng 12 phòng. Tuy nhiên, miếng đất em định mua là loại đất ruộng không phải đất thổ cư, có sổ đỏ hẳn hoi.

ĐẤT KHÔNG CÓ GIẤY TỜ CÓ ĐƯỢC CẤP SỔ HỒNG KHÔNG?

Đất không có giấy tờ có được cấp sổ đỏ không và quyền định đoạt đối với mảnh đất đó như thế nào?

ĐIỀU KIỆN ĐỂ BÁN HOẶC CHO THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

Luật sư cho tôi hỏi trong các quy định về nhà ở xã hội thì điều kiện tối thiểu đối với một căn nhà (căn hộ) để bán, cho thuê mua hiện nay được quy định như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

MỨC XỬ PHẠT KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÁI PHÉP

Tôi tự ý chuyển 2 héc ta đất trồng lúa để nuôi trồng thủy sản mà không thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cho hỏi tôi phải chịu xử phạt như thế nào?

ĐÃ KẾT HÔN RỒI THÌ CÓ ĐƯỢC ĐỨNG TÊN MỘT MÌNH TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG?

Xin cho em hỏi. Em vừa mua 1 mảnh đất ở Bà Rịa (em ở biên hòa ) hẹn 5 ngày sau ra công chứng. Thì 1 mình em đi công chứng mua bán và đứng tên trên sổ đỏ được không, có cần chồng phải đi cùng hay đứng tên cùng trong sổ.? Vì công việc của chồng không có thời gian thuận tiện để nghỉ nên khó lòng ký giấy mua bán khi cần.

ĐẤT CHƯA CHUYỂN MỤC ĐÍCH LÊN ĐẤT THỔ CƯ CÓ ĐƯỢC XÂY NHÀ TẠM KHÔNG?VÀ CÓ BỊ THÁO DỠ KHÔNG?

Chào luật sư, gia đình em đầu năm 2016 có xây 1 căn nhà mà không có giấy phép xây dựng vì đất chỗ nhà em thuộc khu dân cư tự phát chưa được cấp sổ hồng và cũng là đất trồng cây lâu năm. Từ khi xây xong cho đến nay là 4 tháng rồi gia đình em có dọn về ở rồi nhưng hôm qua UBND xã cho gọi gia đình em lên và nói nhà em phải tháo gỡ.

THỦ TỤC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ CỦA NGƯỜI KHÁC TỪ HỢP ĐỒNG GÓP VỐN CÓ CẦN PHẢI CÔNG CHỨNG KHÔNG?

Kính thưa Luật sư!. Tôi đang muốn mua một căn hộ chung cư từ một cá nhân. Tôi được biết chủ cũ mua căn hộ này theo kiểu làm hợp đồng góp vốn với chủ đầu tư (đã đóng 80% giá trị căn hộ).

NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC ĐỨNG TÊN SỞ HỮU ĐẤT TẠI VIỆT NAM KHÔNG?

Chào luật sư, tôi đã sang Mỹ định cư từ năm 2010, hiện nay tôi đã nhập quốc tịch Mỹ. Tôi đang có ý định mua một mảnh đất tại Việt Nam nhưng không biết liệu tôi có được đứng tên sở hữu đất tại Việt Nam không ạ? Xin luật sư giúp em giải đáp thắc mắc này ạ. Cám ơn luật sư.

QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC CÔNG NHẬN ĐẤT Ở KHI CẤP SỔ ĐỎ LẦN ĐẦU CHO HỘ GIA ĐÌNH

Ông A sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 có kê khai trong hồ sơ địa chính với tổng diện tích đất ở kê khai là 300m2 và chưa được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, đến năm 2002 ông A chuyển nhượng toàn bộ số diện tích trên cho hai hộ khác( gọi là ông B và ông C )

QUY ĐỊNH MỚI VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT

Thưa luật sư, gia đình tôi hiện đang ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Gia đình tôi có thửa đất 80m2 được ba mẹ tôi khai hoang từ trước năm 1975, hiện chưa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình tôi đã làm nhà và sinh sống trên đó từ năm 1980 đến nay. Vừa qua ở địa phương tôi có chính sách mở rộng đường giao thông nông thôn và diện tích đất nhà tôi nằm trong diện giải phóng mặt bằng để thực hiện chính sách này.

CÓ NÊN MUA NHÀ XÂY TRÊN ĐẤT DỰ ÁN CÓ THỜI HẠN SỬ DỤNG 50 NĂM KHÔNG?

Mình muốn hỏi luật sư về thời hạn sử dụng của tầng 1 dịch vụ của chung cư. Hiện tại trên thị trường có bán nhiều về tầng 1 thông với tầng 2 của khối đế chung cư (shophouse).

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Xin chào Công ty Luật Nhân Hòa, Tôi có câu hỏi xin được nhờ Công ty tư vấn giúp! Tôi có một mảnh đất mua bằng giấy tay, đã sử dụng từ trước năm 1975 nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay đất thuộc diện quy hoạch công trình giáo dục của nhà nước nên nhà tôi đang đứng trước nguy cơ bị nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên.

ĐẤT MUA BÁN GIẤY TAY SAU NGÀY 1/7/2004 CÓ ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ KHÔNG?

Hợp đồng mua bán bất động sản bằng giấy tờ viết tay có giá trị pháp lý? Điều kiện để đưa đất đai vào giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho?Điều kiện cấp sổ đỏ khi mua đất bằng giấy tờ tay?

CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Công ty chúng tôi xin cung cấp kiến thức pháp lý thủ tục chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Phương pháp định giá đất được quy định tại Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất như sau.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY NHÀ TRÊN ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM?

Năm 2004 gia đình tôi có chuyển toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của gia đình là 2890m2 sang đất trồng cây lâu năm và đào ao thả cá. Chúng tôi đã ở khu đất đó đến nay đã hơn 10năm.

ĐẤT THUỘC DIỆN QUY HOẠCH CÓ ĐƯỢC TÁCH THỬA KHÔNG?

Em ở xã An phước huyện Long Thành, Đồng nai. Cho em hỏi em đang ở thửa đất 347 tờ số 13 của xã An phước, trên bản đồ để đất em thuộc quy hoạch đường giao thông, Vậy đất em có được tách thửa không ạ? Em cảm ơn.

THỦ TỤC ỦY QUYỀN ĐỂ VAY THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tôi đã tách khẩu và ở riêng, nay mẹ tôi muốn ủy quyền sổ đỏ để tôi vay ngân hàng. Vậy có cần chữ ký của những người trong hộ khẩu của mẹ tôi không?

KHÔNG CÓ GIẤY KHAI TỬ CỦA CHỒNG, VỢ CÓ TỰ Ý BÁN ĐẤT ĐƯỢC KHÔNG?

Mẹ tôi sinh năm 1941 nay đã 80 tuổi muốn bán 1 công đất để chia cho các con số vốn làm ăn và phần còn lại dùng để thuốc than lúc về già. Mẹ tôi đã góa chồng trước năm 1975 do một lần ba tôi đi làm rẫy giẫm phải mìn nên chết không thấy xác.

KIỆN ĐÒI LẤY LẠI ĐẤT KHI NGƯỜI KHÁC MƯỢN KHÔNG TRẢ

Tôi được cho mượn đất loai đất thuê 50 năm không có hợp đồng từ 1 người quen . Mãnh đất đó đã không sử dụng từ 4 dến 5 năm tại thời điểm cho tôi mượn.

CÓ NÊN MUA NHÀ KHI CHƯA THỰC HIỆN THỦ TỤC HOÀN CÔNG?

Xin chào luật sư! Tôi có mua một ngôi nhà đang xây chưa hoàn thiện, giấy tờ sổ đỏ giấy phép xây dựng chủ nhà đều hợp pháp, giờ muốn sang tên cho tôi, thủ tục giờ sẽ như thế nào hiện tại công trình đã hoàn thiện phần xây thô ?

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Phương pháp so sánh trực tiếp là phương pháp định giá đất thông qua việc phân tích mức giá của các thửa đất trống tương tự về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng, diện tích, hình thể, tính pháp lý về quyền sử dụng đất (sau đây gọi là thửa đất so sánh) đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất để so sánh, xác định giá của thửa đất cần định giá.

QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI CÁC MỐC NGĂN CÁCH BÂT ĐỘNG SẢN

Theo quy định tại Điều 266 Bộ luật dân sự năm 2005 thì vấn đề về quyền sở hữu đối với mốc giới ngăn cách các bất động sản được thể hiện như sau

PHÂN BIỆT GIỮA TRƯNG DỤNG VÀ THU HỒI ĐẤT

Trưng dụng đất là việc đất do nhà nước trực tiếp sử dụng, phạm vi thu hồi hẹp và có tính tạm thời phục vụ cho mục đích nào đó.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Để quản lý và sử dụng đất đai một cách hiệu quả và triệt để thì nhà nước phải đưa ra các quy hoạch kế hoạch sử dụng trước để xác đinh được hướng sử dụng đất ra sao, quy hoạch sử dụng đất chính là khoanh từng vùng đất đai hay phân bổ đất theo không gian sử dụng nhất định theo từng mục đích khác nhau phù hợp

THẨM QUYỀN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hiện nay, hoạt động bán đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng và bán đấu giá các tài sản khác nói chung đang ngày càng phổ biến, nhưng không phải ai cũng biết thẩm quyền được tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thuộc về ai?

CÁCH TÍNH TIỀN ĐỀN BÙ KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Hiện nay, đối với đất nông nghiệp khi bị Nhà nước thu hồi nhằm thực hiện các mục đích an ninh quốc phòng hay phát triển kinh tế, xã hội, hoặc vì những mục đích khác thì người có đủ điều kiện sẽ được hưởng đền bù đối với đất.

ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÀ GÌ?THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT THƯƠNG MẠI

Đất đai là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, theo quy định của pháp luật Việt Nam thì đất đai được phân loại thành các loại đất khác nhau tương ứng với mục đích sử dụng đất để thuận lợi trong quá trình quản lý về đất đai cũng như trong quá trình sử dụng đất.

DIỆN TÍCH TỐI ĐA ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) là chứng từ pháp lý ghi nhận quyền sử dụng đất của người sử dụng để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

THỦ TỤC TRÍCH LỤC HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH NHÀ ĐẤT

Tôi muốn xin trích lục hồ sơ địa chính đất đai thì phải làm thủ tục gì và phải nộp hồ sơ xin cấp trích lục này ở cơ quan nào ?

Thủ tục cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam

Câu hỏi: Tôi có 2 căn nhà tại Âu Cơ (Tân Phú - HCM) đang có nhu cầu cho người nước ngoài thuê. Hiện, một nhóm khách (5 người) đến từ Bỉ có liên hệ để thuê nhà trong vòng 1 năm. Xin luật sư cho tôi hỏi, việc cho người nước ngoài thuê nhà ở cần những điều kiện gì? Làm thế nào để hạn chế rủi ro? (Huỳnh Văn Bá – quận Tân Phú)

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHẠT CỌC

Xin chào Luật sư Nhân Hòa, nhờ văn phòng giải đáp giúp tôi về vấn đề vi phạm hợp đồng như sau: Tôi có hợp đồng đặt cọc với số tiền 150 triệu đồng để mua nhà của ông C. Nhưng vì lý do giá trị nhà đất tăng lên nên ông C yêu cầu tôi trả thêm tiền, tôi không đồng ý thì ông C tự ý huỷ hợp đồng đặt cọc và nói rằng sẽ trả lại tiền cho tôi. Xin hỏi việc ông C trả lại tôi tiền cọc có đúng quy định của pháp luật không và vụ việc được xử lý như thế nào? Tôi xin cảm ơn.

THUÊ NHÀ CÓ CẦN PHẢI CÔNG CHỨNG

Xin kính chào luật sư. Luật sư cho tôi hỏi, tôi dự định kinh doanh khách sạn vào khoảng tháng 8/2018 và muốn thuê một căn nhà của một cá nhân để kinh doanh. Như vậy, hợp đồng thuê nhà giữa tôi và cá nhân đó có bắt buộc công chứng hay chứng thực không?

THỦ TỤC TẶNG CHO NHÀ ĐẤT

“Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;”

CÔNG TY LUẬT CHUYÊN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở UY TÍN TẠI TPHCM

Đất đai và tài sản gắn liền với đất là những loại tài sản có giá trị cao. Chính vì vậy, những tranh chấp đất đai và tài sản gắn liền với đất là rất phổ biến. Thực tế chứng minh rằng: người dân thường ít hiểu biết pháp luật cho nên không biết thực hiện thủ tục để đưa vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc cũng có trường hợp người dân không biết mình bị thiệt hại về quyền lợi.

Tư vấn Luật đất đai nhà ở

Tư vấn Luật đất đai nhà ở